In het ziekenhuis

In het ziekenhuis

Belangrijk: goed uitleggen wat er aan de hand is

De chauffeur en de verpleegkundige rijden de patiënt op de brancard het ziekenhuis binnen. Dan vertelt de ambulanceverpleegkundige alles aan de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis. Wat er is gebeurd, welk onderzoek hij heeft gedaan, welke hulp hij al heeft gegeven en wat hij denkt dat er aan de hand is. Dan nemen de artsen en verpleegkundigen de behandeling over. Poeh. Dat was een hele klus zeg. Je zou denken dat het ambulancepersoneel nu wel eventjes uit gaat rusten. Maar nee, de chauffeur meldt aan de meldkamer dat ze weer inzetbaar zijn, en rijden terug naar hun ambulancepost. En zo gaat het de hele dag door, ook in het weekend en ’s nachts.