Privacystatement: Hoe wij veilig omgaan met uw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij uw gegevens verwerken. We moeten ze ook goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. Het is voor ons van groot belang om zeer zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarover hebben wij binnen onze organisatie dan ook goede afspraken gemaakt. Op https://www.ravbrabantmwn.nl/Wat-doen-we/Veilig-omgaan-met-gegevens leest u hoe we dat doen.