De RAV respecteert de privacy van bezoekers op onze website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft behandelen wij vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De RAV vraagt zijn klanten om persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, of telefoonnummer. Deze gegevens komen in een dossier, samen met andere gegevens die de RAV van u heeft. De wet eist dat duidelijk is met welk doel we gegevens verwerken. We moeten ze ook goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. De RAV gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Lees meer in het privacyreglement van de RAV.