Wat we doen bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling

maandag 28 mei 2018

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor ambulancehulpverleners. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het doen van een melding

Als een ambulanceteam zich zorgen maakt over een situatie, melden zij (bij voorkeur) de betrokkenen bij de hulpverlening dat zij een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding. Maar deze hebben altijd te maken met een onveilige situatie in de directe leefomgeving van een kind, volwassene of een oudere, die het welzijn en de gezondheid kan bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex-)partners.

De Kindcheck

Als bij een hulpverlening minderjarige kinderen betrokken zijn, voert het ambulanceteam een “Kindcheck” uit. Zij maken dan een inschatting  of er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor het kind. Bijvoorbeeld als bij de ouder(s) sprake is van huiselijk geweld, ernstige psychische klachten, na het doen van een zelfmoordpoging of misbruik van alcohol en/of drugs. Is dit het geval, dan doen we altijd een melding bij Veilig Thuis.

Wat doet Veilig Thuis?

Na het ontvangen van de zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact met betrokkenen op om de zorgen te bespreken en te beoordelen of hulp noodzakelijk is, en zo ja welke. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. De medewerkers van Veilig Thuis bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging.

Veilig Thuis in uw regio

Als u ernstige zorgen hebt, zich zorgen maakt of als er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis in uw regio. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorverbonden met de dichtstbijzijnde organisatie. Ook vindt u veel informatie op de website www.vooreenveiligthuis.nl.