Sectorrapport Ambulances in zicht 2012

donderdag 03 oktober 2013

De ambulancesector zet jaarlijks haar behaalde resultaten uiteen in het rapport Ambulances In-zicht. Hierin presenteert de ambulancesector de prestaties van de ambulanceorganisaties in een onderling vergelijk.

Ambulances in zicht 2012

2012 ook in highlights

Dit jaar bieden wij u twee versies:

  • Ambulances in-zicht 2012, de highlights.
    Deze highlights-versie is een korte versie waarin een aantal van de meest interessante thema’s en belangrijke ontwikkelingen zijn samengebracht. De highlights focust vooral op de landelijke ontwikkelingen en cijfers.
    Pijltje blauw Download Ambulance in-zicht, de highlights.
  • Ambulances in-zicht 2012
    In het volledige rapport, Ambulances in-zicht 2012 leest u uitgebreidere toelichtingen en meer achtergrondinformatie. In het volledige rapport vindt u ook de regionale cijfers.
    Pijltje blauw Download Ambulance in-zicht 2012.

Hoe presteerde onze RAV het afgelopen jaar?

Binnen de ambulancesector staat centraal dat we in acute, levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk zorg ter plaatse kunnen verlenen. We spreken dan van een A1-inzet van een ambulance. We streven ernaar dat de ambulance in dat geval binnen de norm van maximaal 15 minuten bij de patiënt aankomt. In 2012 gebeurde dat in 93,6% (Brabant-Noord) en 92,0% (Midden- en West-Brabant) van alle A1-inzetten. De responstijd bleef ongeveer gelijk aan die van 2011.

Welke factoren beïnvloeden de responstijd?

Een ambulance is in Nederland een schaars goed. Als er meerdere (ernstige) incidenten tegelijkertijd plaatsvinden, kan het voorkomen dat er tijdelijk geen ambulance beschikbaar is. De meldkamer moet op dat moment snel handelen. Hierdoor kán het voorkomen dat een beschikbare ambulance een grotere afstand moet overbruggen om een patiënt te bereiken. De norm van 15 minuten bij een noodgeval geldt alleen onder normale omstandigheden. Bij extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw, gladheid en storm, lukt het niet altijd om de patiënt binnen 15 minuten te bereiken. Gemiddeld gezien halen we ook een snellere responstijd in een stedelijk gebied vergeleken met het platteland.

Ons doel: hoogwaardige ambulancezorg

Vroeger lag de nadruk op het vervoeren van de patiënt. Tegenwoordig krijgt de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg ter plaatse. Dat levert grote gezondheidswinst op. De 15- minutennorm is echter nog steeds gericht op vervoer: hoe sneller, hoe beter. Onze RAV presteert hierin goed. Daar waar de politiek 95% verwacht, zijn onze ambulances in 92% (Midden-West) en 93,6% (Brabant-Noord) van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. Meer gezondheidswinst zit echter niet in een minuut sneller aankomen bij de patiënt, maar in de kwaliteit van de ambulancezorg. Daarom investeert onze RAV, naast het verbeteren van de aankomsttijd bij de patiënt, vooral in verdere kwaliteitsverbetering.