RAV werkt actiever samen met politie en GGz bij opvang en vervoer van psychiatrische patiënten en verslaafden

dinsdag 13 oktober 2015

Mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblemen willen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Dat gaat meestal goed, maar niet altijd. Er kunnen problemen ontstaan waarbij bijvoorbeeld de ambulancedienst, de politie of geestelijke gezondheidszorg betrokken worden. Om de zorg, opvang en veiligheid voor deze mensen en hun omgeving goed te regelen, is het belangrijk dat betrokken organisaties zo optimaal mogelijk samenwerken.

Op donderdag 1 oktober zette Gos de Vries, directeur zorg bij RAV Brabant Midden-West-Noord, een handtekening onder een samenwerkingsconvenant met politie Zeeland-West-Brabant, RAV Zeeland en GGz-instellingen Emergis, Westelijk Noord-Brabant, Breburg en Novadic-Kentron. Met het tekenen van dit convenant onderstrepen de betrokken partijen dat zij een actief samenwerkingsverband aangaan voor wat betreft de opvang, zorg en begeleiding van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Hierdoor kan ook de veiligheid van medewerkers, patiënten en hun omgeving meer worden gegarandeerd.

In het convenant is onder meer vastgelegd dat er sprake moet zijn van een medische indicatie als een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen per ambulance vervoerd moet worden. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. De samenwerking wordt regelmatig op verschillende niveaus besproken; waar nodig worden werkafspraken tussentijds in overleg aangepast.


Foto: Laura Timmermans