RAV neemt videolaryngoscoop in gebruik

dinsdag 23 februari 2016

Het medisch stafbureau startte in 2015 met het project ‘airway en breathing’. Binnen dit project is onderzocht of en in hoeverre de huidige middelen en vaardigheden op het gebied van luchtweg en ademhaling toereikend zijn binnen onze RAV. Intubatie is namelijk een risicovolle en voorbehouden handeling die veel expertise, training en praktijkervaring vergt om goed te worden uitgevoerd. Door de lage frequentie van intuberen (ongeveer 4 keer per jaar), is het lastig om de vaardigheid eigen te maken en te onderhouden. Intubatie is echter de enige manier om de luchtweg volledig vrij te maken en te houden, wat van belang is om de patiënt goed te kunnen beademen.

Eerste RAV in Nederland

Na uitgebreid onderzoek heeft de RAV gekozen voor de aanschaf van videolaryngoscopen en larynxmaskers. Videolaryngoscopen werden tot op heden buiten het ziekenhuis alleen gebruikt door de artsen (het Mobiel Medisch Team) van de traumahelikopter. RAV Brabant Midden-West-Noord is de eerste ambulancedienst in Nederland die werkt met videolaryngoscopen. Alle traditionele laryngoscopen op de ambulance zijn vervangen door videolaryngoscopen. Ook zijn alle medewerkers door een anesthesioloog geschoold in het gebruik van deze nieuwe apparatuur.

Voordelen nieuwe werkwijze

Videolaryngoscopie heeft een aantal voordelen boven de traditionele laryngoscopen:  

  • Het gebruik van de videolaryngoscoop verhoogt de slagingskans van de intubatie bij acute ambulancezorg.  
  • Tweede verpleegkundige  of werkbegeleider kan meekijken op het display 
  • Hygiënisch door disposable bladen, volledig waterdicht en schokbestendig 
  • Minder kracht nodig voor intubatie 
  • Tot na de stembanden zicht op de intubatie

Wetenschappelijk onderzoek

Het medisch stafbureau verricht wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidswinst voor de patiënt. De uitkomsten worden op termijn gepubliceerd. Andere RAV’en kunnen dan eventueel het voorbeeld van RAV Brabant Midden-West-Noord volgen.

 Foto van een videolaryngoscoop