RAV brengt uniek tijdschrift over gevaarlijke stoffen uit

maandag 03 december 2018

Incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen (CBRN)… die komen tegenwoordig steeds vaker voor. Ook is er in Nederland een reële dreiging van een terroristische aanslag, waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Daar willen we als ambulancevoorziening dan ook zo goed mogelijk op voorbereid zijn.

 

De afgelopen jaren staken we binnen onze RAV veel energie in het vergroten van bewustwording bij onze medewerkers op het gebied van gevaarlijke stoffen. We bieden trainingen aan om kennis en vaardigheden op peil te houden. En we schaften een set beschermende middelen aan die in al onze ambulances tot de standaarduitrusting behoren. De aan- en uitkleedprocedure verwerkten we in een instructiefilm. Daarnaast houden we regelmatig oefeningen, ook samen met onze ketenpartners.

De Moerdijkbrand en de komst van Ebola naar Europa waren aanleiding om ons te beraden op onze rol bij incidenten met gevaarlijke stoffen of een uitbraak van infectieziekten. Het resultaat was het inrichten van een gespecialiseerd CBRN-team. Nu staan we aan de vooravond van de doorontwikkeling van dit team naar een Incident Respons Team dat breder inzetbaar is, ook bij Terrorisme Gevolgbestrijding.

Voor ons een goed moment om terug te kijken naar onze activiteiten rondom gevaarlijke stoffen in de afgelopen jaren. Deze leest u allemaal terug in het eenmalige magazine Gevaarlijke Stoffen. Natuurlijk maken we hierin ook alvast een doorkijkje naar de toekomst.

U leest het magazine hier