Jaarverslag over 2016: Volop in beweging

maandag 08 mei 2017

RAV Brabant Midden-West-Noord 2016: volop in beweging 

"Als je mij vraagt waar ik trots op ben? Dan zeg ik uit de grond van mijn hart: onze RAV. Wij zijn een bedrijf dat er toe doet! Maatschappelijk relevant en we stellen de mens en zijn kostbaarste bezit, gezondheid, centraal in ons doen en laten."

Dit was ook de kern van onze kerstboodschap in 2016. Een bedrijf met medewerkers om trots op te zijn, krijg je echter niet zo maar. Sinds de oprichting in 2006 is onze RAV continu bezig geweest met het verbeteren van onze dienstverlening en transparantie over wat we nu feitelijk allemaal doen. Na jaren van investeren in onze mensen, materieel en huisvesting mogen we nu concluderen dat we de basis op orde hebben. Dat lijkt mooi, maar ambitieus als we zijn, laten we het daar niet bij.

De wereld om ons heen verandert snel en als RAV willen wij ook klaar zijn voor gebeurtenissen die de dagelijkse hulpvraag overstijgen. In 2016 hebben wij daarom veel energie en tijd gestoken in het implementeren van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Niet alleen rampen van verschillende aard, maar helaas ook aanslagen in Frankrijk, België, Duitsland, Londen en recentelijk in Stockholm, maken ons des te duidelijker dat we ook op dit soort calamiteiten voorbereid moeten zijn. Het proces van voorbereiden op grootschalige incidenten waarmee we afgelopen jaar startten, zal ook de komende jaren een belangrijke plek innemen in het beleid van onze organisatie.

Over onze voorbereiding op grootschalige incidenten en andere gebeurtenissen binnen de RAV en de ambulancesector leest u meer in ons jaarverslag 2016.

G.T.B. Jacobs,
directeur

Link naar (online) jaarverslag RAV Brabant MWN over 2016


Ga naar ons online jaarverslag over 2016