Patiënten zeer tevreden over ambulancezorg

dinsdag 28 april 2015

Patiënten zijn zeer tevreden over geplande ambulancezorg, zij gaven het ambulancepersoneel een 8,9. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL in opdracht van AZN heeft uitgevoerd. Patiënten ervaren de persoonlijke aandacht, professionaliteit en rust van ambulancehulpverleners als positief. Daar waar het gaat om uitleg geven aan patiënten kan nog verbetering worden aangebracht.

Veel mensen denken bij ambulancezorg meteen aan eerste hulp en vervoer naar het ziekenhuis met sirene en zwaailichten. Maar bij drie op de tien patiënten die met de ambulance worden vervoerd, gaat het om geplande ambulancezorg. Denk hierbij aan het vervoer van patiënten van hun woonadres naar een zorginstelling waar zij een afspraak hebben, voor diagnostiek, therapie of een opname.

Ambulancezorg Nederland (AZN) vroeg het NIVEL onderzoek te doen naar de tevredenheid van patiënten met gepland ambulancevervoer. Het NIVEL heeft hiervoor een patiëntenvragenlijst ontwikkeld: ‘de CQ-index Planbare Ambulancezorg’. Hiervoor zijn interviews gehouden met patiënten van twee Regionale Ambulance Voorzieningen: de RAVU en RAV IJsselland. De vragenlijst is eerst uitgebreid getest, daarna zijn de vragen voorgelegd aan een groter aantal patiënten uit deze twee regio's.

De vragenlijst is ingevuld door 330 patiënten. Zij bleken erg tevreden met de persoonlijke aandacht, professionaliteit en rust van het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel kreeg gemiddeld een 8,9. Slechts op een paar punten bleek ruimte voor het ambulancepersoneel om de zorg te verbeteren: bijvoorbeeld door beter te vertellen wat er bij aankomst van de ambulance gaat gebeuren en door meer uitleg aan de patiënt te geven.