Onze medewerkers leren voor het leven

vrijdag 16 oktober 2015

De medewerkers van de RAV Brabant Midden-West-Noord krijgen dagelijks te maken met situaties die letterlijk van levensbelang zijn. Hoe zij dan handelen, is grotendeels gebaseerd op de kennis en vaardigheden waarover zij beschikken. Het is dus van essentieel belang dat deze up-to-date zijn én blijven. Hiervoor zijn onze medewerkers zelf verantwoordelijk. Natuurlijk ondersteunt de RAV haar medewerkers bij het op peil houden van die kennis en vaardigheden door te zorgen voor een aangenaam leerklimaat.

Leren gebeurt zowel op de werkplek als tijdens georganiseerde trainingen. De RAV levert hierbij de middelen, zoals e-learning, en faciliteiten. We beschikken inmiddels over twee eigen scholingslocaties in Uden en Oosterhout. Daarnaast investeert de RAV in het opleiden van praktijk- en ontwikkeltrainers. Mensen, onderwijsprogramma’s en faciliteiten zijn de drie peilers waarop wij onze scholingsvisie hebben gebaseerd.

Hoe we dit organiseren ziet u in deze animatiefilm.