Onze ambities voor de toekomst

maandag 13 mei 2019

Mensen worden steeds ouder maar blijven ook langer zelfstandig wonen. Daarbij zijn zij meestal afhankelijk van de mensen om hun heen, zoals familie, buren, mantelzorgers en hulpverleners. Helaas betekent ouder worden vaak ook dat we meer ziekten tegelijk hebben. En dat zorgt ervoor dat we meer zorg nodig hebben. Wij merken dat doordat we steeds meer 112-meldingen krijgen en het aantal ambulanceritten jaarlijks stijgt, zowel voor acute hulpverlening als in planbaar vervoer. Hiervoor hebben we voldoende en gespecialiseerd personeel nodig. Maar helaas heeft ook de ambulancesector te maken met personeelskrapte. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe koers voor onze RAV.

 

Wij stellen de patiënt en zijn of haar zorgvraag altijd centraal, bij alles wat we doen. Dat was zo en dat blijft zo. Maar we gaan daarin nóg een stapje verder. Voor de patiënt organiseren we de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment. Dat betekent dat we de patiënt vervoeren als dat nodig is, maar ook thuis de juiste zorg bieden als de situatie dat toelaat. Bijvoorbeeld door verpleegkundig specialisten in te zetten. We werken daarbij intensief samen met onze ketenpartners. Door de zorg te coördineren en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, focussen we op de behoeften die de patiënt heeft. En op zijn of haar leefomgeving. We nemen samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Wat we de komende jaren allemaal gaan doen om de patiënt de beste zorg te bieden? Dat leest u in ons Meerjarenplan.