Onderzoek tevredenheid gesprekken melders over alarmnummer 112

dinsdag 08 september 2015

De komende weken voert de Kwartiersmakersorganisatie Landelijke Meldkamer Organisatie (K-LMO) een tevredenheidsonderzoek uit onder de bellers van het alarmnummer 112. Belt u deze weken met het alarmnummer dan kunt u gebeld worden over dit gesprek.

Onderzoek

Bellers die met het alarmnummer 112 bellen kunnen na de melding gebeld worden door een onderzoeksbureau dat een aantal vragen stelt over het gesprek en het contact met het alarmnummer 112 en de meldkamer. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in wat de tevredenheid is over de gesprekken met het alarmnummer 112. De vragen die worden gesteld gaan in op het telefonische deel van de melding bij 112, de vragen gaan niet in op de afhandeling van het incident. Het onderzoek en de vragen hebben geen betrekking op de inhoud van de melding.

Gegevens

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren worden alleen naam, telefoonnummer en soortmelding (politie, brandweer, ambulance) gebruikt. Er zullen geen privacygevoelige of medische gegevens worden gebruikt voor het onderzoek. De gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet terug te voeren op personen en of meldingen.

Uitkomsten onderzoek

Eind van het jaar zullen de uitkomsten van het onderzoek bekend worden. Deze zullen bekend worden gemaakt via verschillende kanalen.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen via info@k-lmo.nl of via de website van de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie via het contactformulier. 

 

 

Meer informatie: