Nieuwe ambulanceprofessional in the picture Bachelor Medisch hulpverlener

dinsdag 20 maart 2018

Janneke vertelt haar ervaring als bachelor medisch hulpverlener

Om de eerste ervaringen van en met Bachelor medisch hulpverleners in de ambulancezorg te delen, heeft koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland twee films gemaakt. Onze RAV werkte hieraan mee. Bachelor medisch hulpverlener Janneke wordt in deze film gevolgd tijdens haar werk. Janneke zegt over haar deelname aan de film: “Ik vond het nuttig om mee te werken aan deze productie. Ik hoop dat het de huidige ambulanceprofessionals verheldering geeft en dat het vertrouwen kweekt voor de samenwerking met BMH’ers in de toekomst!”.

Begeleiding BMH-opleiding

Sinds een aantal jaren begeleidt onze RAV stagiaires uit alle leerjaren van de BMH-opleiding. De BMH-opleiding leidt studenten op tot medisch hulpverleners met drie uitstroommogelijkheden: ambulancezorg, spoedeisende hulp of anesthesie. Met het diploma op zak kunnen zij zelfstandig functioneren als beginnend beroepsuitoefenaar op de ambulance of in het ziekenhuis. Onze RAV steekt veel tijd in de begeleiding van de BMH-stagiaires door het aanstellen van speciale werkbegeleiders en het opstellen van stageplannen. Ook onderhouden we nauwe contacten met de aanbieders van de BMH-opleidingen: de Hogescholen van Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. De eerste studenten zijn in 2016 afgestudeerd.

Traineeships voor gediplomeerde BMH-studenten

Sinds 1 februari 2017 bieden we ook traineeships aan gediplomeerde BMH-studenten aan. Binnen onze organisatie startten afgelopen jaar zes trainees. Het traineeship duurt, inclusief externe stages, maximaal één jaar en is maatwerk. Het traineeship zorgt ervoor dat de Bachelor Medisch Hulpverlener voldoende praktijkervaring kan opdoen binnen de acute zorg zodat zij op termijn zelfstandig kunnen werken. Hierbij zetten we ervaren werkbegeleiders in. We zijn er trots op dat onze regionale ketenpartners bereid zijn om samen met de RAV het traject invulling te geven; op die manier bieden we de trainees een zo breed mogelijk scala om ervaring op te doen. Na het succesvol afronden van het traineeship kunnen Bachelor medisch hulpverleners aan de slag in de ambulancezorg.

Landelijke pilot

De landelijke pilot is opgezet om eenduidige uitstroom te creëren, bredere inzetbaarheid te borgen en de kwaliteit van de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener landelijk te monitoren. Met het traineeprogramma kunnen we ervaring opdoen met deze nieuw groep hulpverleners en bepalen of deze pilot op termijn doorgezet kan worden. Ook leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan de landelijke evaluatie van het Experimenteerartikel door het Ministerie van VWS. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot om vanaf 1 mei 2017 een experimenteerperiode te starten voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. Medisch Hulpverleners met een diploma Bachelor Medische Hulpverlening kunnen vanaf die datum ook aan de slag in de ambulancezorg. Het is een vijf jaar durend experiment. Dit houdt in dat de medisch hulpverlener gedurende deze periode een zelfstandige bevoegdheid heeft om een aantal voorbehouden handelingen te kunnen uitvoeren. Hiermee kan de bachelor medisch hulpverlener patiënten dezelfde zorg verlenen als ambulanceverpleegkundigen via het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Op basis van de onderzoeksresultaten besluit de minister van VWS of en zo ja hoe de zelfstandige bevoegdheid voor de Bachelor Medisch Hulpverlener in de Wet BIG wordt geregeld.

Aan een tweede film werkten een bachelor medisch hulpverlener en trainees van andere RAV’s mee:

Chalid vertelt over zijn bachelor medisch hulpverlener

Link naar YouTube film over bachelor medisch hulpverlener Chalid vertelt over zijn opleiding bachelor medisch hulpverlening