Jaarverslag 2017: Veilige zorg begint op de meldkamer

donderdag 29 maart 2018

RAV Brabant Midden-West-Noord Jaarverslag 2017

Veilige zorg begint op de meldkamer. Met deze titel organiseerden wij in 2017 een symposium over de werkwijze en kwaliteitsborging op onze meldkamers. Aanleiding voor dit congres was het heuglijke feit dat, na de Bossche meldkamer in 2016, de meldkamer van Tilburg in 2017 eveneens de ACE-status kreeg toegekend. Hiermee hebben onze meldkamers bewezen de veiligheid van patiënt en centralist naar het hoogst haalbare niveau te tillen. Een prachtige prestatie waar wij nog steeds trots op zijn.

Maar ook in de dagelijkse werkzaamheden van onze ambulanceteams ontplooiden we de nodige initiatieven om de kwaliteit en veiligheid van de door ons geleverde zorg te verbeteren, zoals het beter ondersteunen van het klinisch redeneren door het digitaal ritformulier. En om de samenwerking met huisartsenposten te intensiveren, bieden onze verpleegkundig specialisten ondersteuning op de huisartsenposten in Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Kwaliteit en veiligheid vragen om voldoende gekwalificeerd personeel. Afgelopen jaar werd duidelijk dat de arbeidsmarktproblematiek in de (acute) zorg alleen maar zal toenemen. Om dit het hoofd te kunnen bieden, ontwikkelden we afgelopen jaar een aantal initiatieven die we in de loop van 2018 verder uitwerken. Het aanbieden van een traineeship aan afgestudeerde Bachelors Medische Hulpverlening en het opleiden van extra verpleegkundig specialisten zijn hiervan goede voorbeelden.

Deze en andere ontwikkelingen leest u in ons Jaarverslag 2017