Jaarverslag 2014 is verschenen

dinsdag 16 juni 2015

Het jaarverslag 2014 van de RAV Brabant Midden-West-Noord is zojuist verschenen. Het jaar 2014 begon met de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek. Ondanks de complexiteit en tijdsdruk is dit vrij soepel ingevoerd binnen onze RAV. Onze duidelijke en transparante opstelling droeg bij aan het vertrouwen van de zorgverzekeraars in onze organisatie. Ook afgelopen jaar voerden we een gezonde bedrijfsvoering waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Ons belangrijkste doel was natuurlijk de hoge kwaliteit van zorg die wij dagelijks leveren aan onze patiënten. Ook in 2014 zijn hierin weer de nodige stappen gezet. We zijn gestart met het mentorprogramma voor onze ambulancechauffeurs, het medisch stafbureau is verder versterkt en een medisch manager ambulancezorg is aangesteld voor de regio Brabant-Noord. Op de meldkamers is het evalueren van het gebruik van het uitvraagsysteem ProQA inmiddels onderdeel van het dagelijkse werk. We behaalden het benodigde certificaat patiëntveiligheid en startten met het werven van Zorg Evaluatie Begeleiders. Hiermee geven we invulling aan het motto “Leren voor het leven”. Door middel van collegiale intervisie laten we zien dat onze betrokken medewerkers de spil zijn van onze organisatie en de belangrijkste schakel in de verbetering en borging van de kwaliteit van de patiëntenzorg!

Deze en andere ontwikkelingen binnen onze RAV en de ambulancesector leest u in ons online jaarverslag.