In Case of Emergency code in mobiele telefoons

vrijdag 05 september 2014

Enige tijd geleden circuleerde er een - naar alle waarschijnlijkheid - 'hoaxmail' over de ICE-code. Hierin staat dat ambulancemedewerkers steeds langer bezig zijn met het doorzoeken van mobieltjes van slachtoffers alvorens zij het juiste nummer hebben gevonden van een naaste. Burgers worden daarom in deze mail opgeroepen de ICE-code in hun mobiele telefoon op te nemen. Dit verzoek/deze oproep zou verstuurd zijn vanuit de ambulancesector. Dit is echter niet juist.

Primaire taak: verlenen van zorg

De ambulancediensten in Nederland staan altijd positief tegenover zaken die de toegankelijkheid vergroten. Dus als burgers de ICE-vermelding in hun telefoon willen opnemen, dan vinden wij dat een goed idee; dit is aan de burgers zelf. Echter de primaire taak van hulpverleners is het verlenen van (acute) zorg, niet het opsporen of informeren van mensen. Dat gebeurt grotendeels in het ziekenhuis nadat het ambulancepersoneel de patiënt heeft overgedragen. De ambulancezorg promoot de ICE-vermelding daarom niet. Mocht dat in de toekomst toch gebeuren, dan is dat altijd na afstemming en in samenwerking met brandweer en politie.