Het RAV-jaarverslag 2012 is verschenen!

dinsdag 04 juni 2013

Ook in 2012 was de RAV weer volop in ontwikkeling. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van vergunning, veiligheid en vernieuwing.

Op 1 januari 2013 trad de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) in werking. Begin 2012 heeft de RAV aan de minister van VWS kenbaar gemaakt in aanmerking te willen komen voor de vergunningen voor de regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. Eind 2012 is onze RAV aangewezen als vergunninghouder voor beide regio’s.

Patiëntveiligheid neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de ambulancezorg. De RAV voerde met het oog hierop onder andere een nieuwe werkwijze in op de meldkamer, de geprotocolleerde uitvraag van 112-meldingen met ProQA. Dit wereldwijd beproefde uitvraagsysteem garandeert in hoge mate de veiligheid van onze patiënten, maar ook van onze centralisten.

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van vernieuwing. Het Medisch Stafbureau ging van start, dat bestaat uit verpleegkundig specialisten acute zorg (VSAZ), physician assistants en medisch managers. De nieuwe functie VSAZ heeft een definitieve plaats gekregen binnen onze RAV. Ook het Digitaal Rit Formulier en het backofficesysteem AMBOS zijn verder ontwikkeld, in samenwerking met vijf collega-RAV’s. Daarnaast zijn onze Zorgambulances het afgelopen jaar uitgerust met Stryker Powerloadbrancards. Met deze elektrische brancards kunnen we zwaarlijvige patiënten veilig vervoeren. Ook de beschikbaarheid van het besteld vervoer is het afgelopen jaar verbeterd en uitgebreid. Voor een klantvriendelijke en efficiënte planning van dit laag-complexe vervoer maken onze planners gebruik van een elektronisch planbord. ‘Afspraak is afspraak’ is ons motto.

Lees het digitale jaarverslag: 

Klik op de afbeelding, u kunt daarna door het jaarverslag bladeren:

voorkant jaarverslag  

Kunt u het document niet openen? Lees dan de pdf-versie.