De RAV presenteert... twee nieuwe bedrijfsfilms!

dinsdag 05 maart 2013

Uit klantenonderzoek blijkt dat onze klanten (zeer) tevreden zijn over de hulp van de ambulancedienst. Iedereen kent het alarmnummer 1-1-2 en de gele ambulances.

RAV header films

Minder bekend is dat:

  • de ambulance niet altijd binnen 15 minuten ter plaatse is;
  • de RAV de patiënt soms alleen thuis behandelt en niet altijd vervoert naar het ziekenhuis;
  • als u 112 belt  u instructies krijgt in afwachting van de ambulance;
  • er verschillende soorten ambulancevervoer zijn.


Voor de RAV genoeg reden om twee films te maken over het werk van de ambulancedienst!

Algemene film “Vanuit het niets”

RAV film 

In deze film vertellen ex-patiënten over hun ongeval en hoe zij geholpen werden door 112 en de  ambulance. Het ambulancepersoneel licht aan de hand van de verhalen van de patiënten toe welke afwegingen zij maken voor hulpverlening ter plaatse en vervoer naar het ziekenhuis. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Ook is te zien dat de RAV verschillende soorten vervoer kent. De meldkamercentralisten vertellen welke vragen zij stellen om zo snel mogelijk de gewenste hulp te bepalen, wat het verschil is tussen spoed en geen spoed en hoe de keuze voor een bepaald ziekenhuis wordt gemaakt. Bekijk de film op YouTube

Film over samenwerking

RAV film 

De film over samenwerking geeft een goed beeld over de rol die de RAV inneemt binnen de zorgketen. Onze voornaamste partners zijn ziekenhuizen en huisartsen(posten). Ook is te zien hoe wij samenwerken met partners van Openbare Orde en Veiligheid, zoals politie en brandweer. Deze film kunt u bekijken op YouTube

Direct naar...

RAV Brabant Midden-West-Noord

Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Of gebruik het contactformulier

Volg ons op Twitter! Volg ons op Twitter!

@ravbrabantmwn