Convenant samenwerking huisartsenpost en ambulancedienst regio Oost-Brabant

vrijdag 06 maart 2015

Op 3 maart ondertekenden in oostelijk Brabant drie huisartsenposten en twee ambulancediensten het gezamenlijke convenant voor betere samenwerking bij spoedeisende medische hulpverlening in de regio. Een verbetering voor een groot zorggebied van bijna 1,3 miljoen patiënten. 

Bij de ondertekening werden symbolisch via puzzelstukken de werkgebieden met elkaar verbondenHuisartsenpost HOV, CHP Zuidoost-Brabant, SHoKo en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord hebben bestaande convenanten samengevoegd tot één groot en volledig herzien convenant voor geheel Oost-Brabant. Het convenant is een logisch uitvloeisel van de behoefte bij alle vijf de organisaties aan gezamenlijke werkafspraken, met het uiteindelijke doel de best mogelijke spoedzorg te organiseren voor de hele regio.

Alle partijen zijn trots dat er nu een gezamenlijk convenant ligt waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. Een van de afspraken is een gestandaardiseerde overdracht van huisartsenpost naar ambulancedienst en andersom. Ook kunnen patiënten rekenen op meer duidelijkheid: schakelt de huisartsenpost de ambulance in, dan komt er ook een ambulance. Afgesproken is verder dat als de ambulancedienst een patiënt niet naar het ziekenhuis brengt, de huisartsenpost nagaat of er nog huisartsenzorg nodig is. Ook is helder wanneer de huisartsenpost rijdt en wanneer een ambulance wordt ingeschakeld. Tot slot zijn er betere afspraken gemaakt over het gezamenlijk omgaan met incidenten en calamiteiten.

“Het convenant heeft meerwaarde voor de patiënt, de maatschappij en de hulpverleners,” zegt Christel van Vugt, programmamanager acute zorg bij InEen, de branchevereniging voor huisartsen, huisartsenposten en gezondheidscentra. “Samenwerken wordt makkelijker en leuker als je weet wat ieders rol is.”

M. van Aken - RAV Brabant-Zuidoost, G. de Vries - RAV Brabant Midden-West-Noord, C. van Velden - SHoKo, H. Geboers - Huisartsenpost HOV en CHP Zuidoost-Brabant.