Brandweer biedt snelle aanvullende hulp bij reanimatie met AED

donderdag 28 november 2013

Brandweer biedt snelle aanvullende hulp bij reanimatie met AED


Vanaf 2 december worden de beroeps brandweermannen en -vrouwen van Brandweer Midden- en West-Brabant gealarmeerd voor reanimatie. Het kan dus zijn dat bij een melding voor een reanimatie er eerder een brandweerauto voor komt rijden dan de ambulance.

De 1e tankautospuiten van de beroepsposten Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Moerdijk-Haven, Tilburg-Centrum en Tilburg-Vossenberg zijn uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Alle eerste blusvoertuigen van deze posten beschikken over een AED als aanvulling op de reanimatie. Bij een melding van een plotselinge hartstilstand kan de brandweer als ‘AED-responder’ worden gealarmeerd. In afwachting van de komst van de ambulance kan de brandweer een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van lichaamsfuncties, een daling van het aantal sterfgevallen en een verkorting van de revalidatiefase.

AED

Een AED is een apparaat waarmee in bepaalde gevallen het hart weer snel en efficiënt op gang wordt gebracht. De AED is dusdanig gebruiksvriendelijk dat iedereen er na een korte opleiding mee uit de voeten kan. De AED wordt toegepast ter ondersteuning van een reanimatie.

6 minuten

Ruim 16.000 mensen overlijden in Nederland per jaar als gevolg van een plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut en zijn de eerste zes minuten van groot belang. De overlevingskans van een patiënt met een hartstilstand daalt iedere minuut dat de stilstand langer duurt met tien tot twintig procent. De pilot met de AED duurt een jaar en wordt uitgebreid geëvalueerd.
Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met de inzet van de politie in dit hulpverleningsconcept en de resultaten daarvan, lijkt de uitbreiding naar de brandweer dan ook zeker gerechtvaardigd.

Verantwoordelijkheid

Zodra een melding van een vermoedelijke hartstilstand bij de meldkamer (GMK) binnenkomt, worden zowel de politie als de brandweer gelijktijdig met twee ambulances gealarmeerd. De meldkamer ambulancezorg beslist of en wanneer de brandweer als AED-responder wordt ingezet. In die gevallen waarin de brandweer als eerste ter plaatse is, zal zij gaan reanimeren of assisteren van de al aanwezige personen. Zodra de ambulanceverpleegkundige ter plaatse komt, gaat de primaire verantwoordelijkheid voor de zorgverlening over naar deze persoon. Deze ambulanceverpleegkundige bepaalt welk personeel en materiaal verder voor de zorgverlening noodzakelijk is. De brandweer verricht desgewenst op aangeven van de ambulanceverpleegkundige ondersteunende werkzaamheden.

Nieuw

Het oproepen van de brandweer voor een reanimatie is niet nieuw. In de gemeente Baarle-Nassau wordt dit al enkele jaren gedaan. De brandweervrijwilligers van Huijbergen, Zevenbergen en Willemstad hebben de inzet van de brandweer voor reanimatie al getest. Vanaf begin januari 2013 heeft elke tankautospuit in Midden- en West-Brabant een AED in het voertuig inclusief de blusboot te Drimmelen. Alle brandweerkazernes krijgen een AED aan de buitengevel geplaatst, die is aangemeld bij Hartslagnu.nl. Na een oproep is het de bedoeling dat de vrijwillige brandweerlieden na alarmering van Hartslagnu.nl direct naar het betreffende huisadres gaan en in afwachting van de ambulance starten met de reanimatie.

Samenwerking

Het initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de betrokken gemeenten, de RAV Brabant Midden-West-Noord, GHOR, Brandweer Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.