Beslissende stap naar Meldkamer van de toekomst gezet

donderdag 24 oktober 2013

Beslissende stap naar Meldkamer van de toekomst gezet

Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten moet de meldkamer anders worden ingericht. De 22 meldkamers van veiligheidsregio’s worden daarom samen met de meldkamerfuncties van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen (die de aanname van mobiele 112 oproepen verzorgt) en de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee samen gevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met 10 locaties.

Op 16 oktober is een transitieakkoord voor ‘de Meldkamer van de Toekomst’ getekend. In dit akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie.

Het transitieakkoord is getekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers; de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Defensie, de Korpschef van de politie, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen.

Met de invoering van de landelijke meldkamerorganisatie kan de burger straks meer dan nu in het eerste contact geholpen worden. Ongeacht waar een burger vandaan belt wordt hij straks overal op dezelfde manier geholpen. Daarnaast kunnen meldkamers elkaar bij drukte of problemen onderling veel makkelijker ondersteunen of vervangen waardoor de bereikbaarheid bij grote drukte verbetert. De hulpverlening aan de burger wordt effectiever, mede door de kwaliteitsslag die wordt gemaakt. Daarnaast levert de verandering een kostenbesparing op.

De belangrijkste afspraken in het transitieakkoord

Er komt één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.
Hierbij gelden de volgende doelen: 

  • De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door direct te vragen wat er aan de hand is in plaats van wie de burger wil spreken
  • Hetzelfde kwaliteitsniveau van dienstverlening in het hele land
  • Verbeteren van de bereikbaarheid tijdens grote drukte
  • Verbeteren van de uitwijkmogelijkheden
  • Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen regio’s.

De Landelijke Meldkamerorganisatie wordt verantwoordelijk voor:

  • het aannemen van de 112 oproepen;
  • het beheer van alle meldkamers, denk aan huisvesting, personeel, ICT etc.;
  • het faciliteren van ‘de opschaling’ in geval van een crisis;
  • het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein

Voordat de Landelijke Meldkamerorganisatie verantwoordelijk wordt voor deze taken, moeten eerst de Politiewet en de Wet Veiligheidsregio’s hierop worden aangepast. De Landelijke Meldkamerorganisatie wordt beheersmatig gepositioneerd bij de politie.

De landelijke kwartiermaker wordt verantwoordelijk voor de transitie van 22 meldkamers naar 1 meldkamerorganisatie met tien locaties. De werving van de kwartiermaker is in volle gang. Hij/zij is daarbij ook verantwoordelijk voor de planning waarin aangegeven wordt wanneer de gehele transitie is afgerond.

Overzicht meldkamers

De locaties van de meldkamers zijn:
Noord-Nederland Drachten
Oost-Nederland Apeldoorn
Midden-Nederland Soest
Noord-Holland Haarlem
Amsterdam Amsterdam
Den Haag Den Haag
Rotterdam Rotterdam
Zeeland / West-Brabant Bergen op Zoom
Oost-Brabant Den Bosch
Limburg Maastricht
 
Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de Meldkamer van de toekomst.
ondertekening transitieakkoord meldkamer vd toekomst