Ambulancesector tevreden over toekenning extra budget ambulancezorg

dinsdag 11 oktober 2016

Het aantal ambulance-inzetten is de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Om ervoor te zorgen dat de ambulancesector aan de stijgende zorgvraag kan voldoen, heeft minister Schippers (VWS) een bedrag van 15,7 miljoen euro vrijgemaakt. Daarmee kan de ambulancesector de spreiding en de beschikbaarheid van ambulances verbeteren wat de zorg voor de patiënt ten goede komt en minder druk legt op de ambulancemedewerkers.

De stijging van het aantal ambulance-inzetten heeft meerdere redenen. Zo is het zorglandschap bijvoorbeeld sterk in beweging en aan verandering onderhevig. Ziekenhuizen sluiten, fuseren of specialiseren. Dat heeft effect op de ambulancezorg. Door de verdere specialisatie van de zorg kunnen patiënten een bepaalde behandeling soms niet ondergaan in het ziekenhuis waar zij op dat moment verblijven. De ambulancezorg vangt dit op door deze patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren waar dat wel kan. Als gevolg van het sluiten van Spoedeisende Hulpafdelingen zijn ambulances langer onderweg voordat zij de patiënt over kunnen dragen.

Sinds 2009 telt Nederland bovendien een half miljoen meer inwoners en heeft Nederland te maken met vergrijzing. Ouderen blijven langer thuis wonen en hebben vaker zorg nodig, waaronder acute zorg. Ook is de maatschappij veranderd, mensen worden mondiger en weten steeds beter wat zij moeten zeggen om een ambulance te krijgen. Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, 112 bellen kan daardoor altijd en overal. De meldkamers werken sinds een paar jaar met geavanceerde triagesystemen. Deze systemen zijn geïntroduceerd om de patiëntveiligheid te verbeteren. Het werk van de meldkamercentralist ambulancezorg is niet eenvoudig. De centralist moet door de telefoon in zeer korte tijd een inschatting maken of er al dan niet een ambulance moet worden ingezet en met welke prioriteit. Ondertriage willen we zoveel mogelijk voorkomen, net als overtriage.

Inzicht in de toename van het aantal ambulance-inzetten

Het extra budget dat het ministerie van VWS heeft toegekend voor ambulancezorg is een van de oplossingen waarmee de sector de stijgende vraag naar spoedzorg tegemoet kan komen. De oplossing ligt echter niet alleen in extra ambulances. De genoemde oorzaken die leiden tot de stijging van de vraag naar spoedzorg verschillen vaak sterk verschillen per regio. Dit vraagt om maatwerkafspraken binnen de totale zorgketen waarvan de ambulancezorg deel uitmaakt.