Al 19 burgerhulpverleners en slachtoffers in contact via Hart4ALL

donderdag 19 september 2013

Al negentien burgerhulpverleners en slachtoffers in contact via Hart4ALL


Vanaf de start van Hart4ALL tot nu hebben inmiddels 19 burgerhulpverleners en (nabestaanden van) slachtoffers contact met elkaar gezocht. Zij registreerden zich na een reanimatie via de website www.hart4all.nl. Er blijkt dus daadwerkelijk behoefte te bestaan om samen te praten over wat hen overkomen is.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 15.000 mensen gereanimeerd. Een hartstilstand overkomt gemiddeld 300 Nederlanders per week. Hiervan zijn ongeveer 225 mensen getuige. Ook zijn 180 mensen actief als burgerhulpverlener bij het reanimeren van een slachtoffer, in afwachting van de ambulance. De vrijwillige hulpverleners weten bij veel ongevallen levens te redden door snel in te grijpen en eerste hulp te verlenen. De ambulance is vaak snel ter plaatse: professionele hulpverleners nemen dan de zorg over en vervoeren het slachtoffer naar het ziekenhuis. De EHBO’er of vrijwilliger blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is.

Hart4ALL: contact burgerhulpverlener en slachtoffer

Daarom is op 1 februari 2013 het pilotproject Hart4ALL van start gegaan in het werkgebied van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Dit initiatief brengt vrijwillige reanimatiehulpverleners in contact met (familie van) slachtoffers. Lees meer over de werking van Hart4ALL >

De pilot loopt tot eind 2013, gedurende deze periode doet Ruud Verhalle, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg i.o. van de RAV, onderzoek naar de effecten van Hart4ALL. Ook wordt onderzoek gedaan naar het uitrollen van dit initiatief in andere delen van Nederland.

Het Brabants Dagblad wijdde op 18 september een artikel aan Hart4ALL.