Afsluiting landelijke campagne De mensen van de ambulance

dinsdag 08 augustus 2017

In juli 2012 is onder de vlag van Ambulancezorg Nederland een grootschalig imago-onderzoek gehouden onder meer dan 1.000 Nederlanders. Ambulancezorg heeft een sterk imago en Nederland is heel positief over ambulancezorg. Wel bleek uit de resultaten dat Nederlanders niet precies weten hoe ambulancezorg werkt. Om daar iets aan te doen, is in 2014 de publiekscampagne De mensen van de ambulance van start gegaan.

De medewerkers van onze RAV hebben in de campagne een actieve rol gespeeld: alle ambulances waren voorzien van een campagnesticker en op twitter gebruiken onze collega’s in hun tweets standaard de hashtag #dmvda. Ook werkten zij mee aan verschillende filmpjes en mediamomenten waarin zij uitleg gaven over hun werk op de meldkamer en op de ambulance.

Nu is het formele einde van de campagne in zicht. Dit willen we markeren met de folder ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’, waarin we met veel plezier terugkijken op de afgelopen campagneperiode. De folder beschrijft de belangrijkste achtergronden, mijlpalen en reacties. Ook komt een van onze ambulanceverpleegkundigen aan het woord over wat de campagne voor haar betekende.

Bekijk de folder.

De mensen van de ambulance? Die redden levens!