Op 1 oktober is RAV Brabant Midden-West-Noord gestart met een opleiding tot ambulanceverpleegkundige.
donderdag 03 oktober 2019
De techniek Advanced Mobile Location (AML) is nu ook beschikbaar voor iPhonegebruikers. Centralisten van de meldkamers kunnen met behulp van AML tijdens een 112-gesprek zien waar 112-bellers zich bevinden.
woensdag 25 september 2019
Op vrijdag 17 mei jl. is de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Deze meldkamer is ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.
maandag 20 mei 2019
maandag 13 mei 2019
Hulpverleningsvoertuigen van de overheid krijgen vanaf 16 april 2019 een nieuw uiterlijk om nog beter zichtbaar te zijn.
woensdag 17 april 2019
Belt u met 112? Dan kan de meldkamer nu nog sneller de hulp naar de juiste plaats sturen, dankzij de techniek Advanced Mobile Location (AML).
donderdag 14 maart 2019
Onder luid applaus zijn de nieuwe ambulancetenues gepresenteerd in het bijzijn van ruim 400 mensen. Minister Bruins van VWS gaf het startschot voor de kledingpresentatie.
maandag 17 september 2018
Geld wordt gebruikt voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen.
maandag 09 juli 2018
Wij zijn nu gecertificeerd voor het veilig omgaan met patiëntgegevens.
maandag 02 juli 2018
Om de eerste ervaringen van en met Bachelor medisch hulpverleners in de ambulancezorg te delen, heeft koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland twee films gemaakt. Onze RAV werkte hieraan mee. Bachelor medisch hulpverlener Janneke wordt in deze film gevolgd tijdens haar werk.
dinsdag 20 maart 2018
De landelijke 1-1-2 centrale kan bij piekbelasting of storingen burgers met een noodhulpmelding voortaan op eigen initiatief doorverbinden met de gevraagde hulpverleningsdienst in een andere regionale meldkamer dan die van de locatie van het incident.
donderdag 22 februari 2018
Het bepalen van de juiste zorg … vaak zijn het beslissingen die de verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg onder druk moet nemen. In een split second, afgaand op wat hij of zij hoort, soms in een drukke omgeving en met meerdere meldingen tegelijkertijd. De juiste vragen stellen, instrueren van de beller en informeren van ketenpartners zijn taken van de centralist. Na het afronden van een, soms heftige, melding volgt vaak al snel de volgende. Dat vraagt concentratie en snel kunnen schakelen, en altijd met oog voor kwaliteit en veiligheid. Hoe het eraan toe gaat op de meldkamer ambulancezorg, en hoe we de beste en meest veilige zorg bieden aan onze patiënten, ziet u in de film “Veilige zorg begint op de meldkamer”.
woensdag 31 januari 2018
Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien. Deze regeling is nu aangepast.
maandag 08 januari 2018
Op verzoek van de Sint Maartense minister Lee (Volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeid) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurden ambulancediensten Ambulancezorg Groningen, RAV IJsselland, Ambulance Oost en RAV Brabant Midden-West-Noord een team naar Sint Maarten.
maandag 23 oktober 2017
In juli 2012 is onder de vlag van Ambulancezorg Nederland een grootschalig imago-onderzoek gehouden onder meer dan 1.000 Nederlanders. Ambulancezorg heeft een sterk imago en Nederland is heel positief over ambulancezorg. Wel bleek uit de resultaten dat Nederlanders niet precies weten hoe ambulancezorg werkt. Om daar iets aan te doen, is in 2014 de publiekscampagne De mensen van de ambulance van start gegaan.
dinsdag 08 augustus 2017
Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).
donderdag 29 juni 2017
"Als je mij vraagt waar ik trots op ben? Dan zeg ik uit de grond van mijn hart: onze RAV. Wij zijn een bedrijf dat er toe doet! Maatschappelijk relevant en we stellen de mens en zijn kostbaarste bezit, gezondheid, centraal in ons doen en laten."
maandag 08 mei 2017
Patiënten aan wie ambulancezorg is verleend waarderen deze zorg gemiddeld met een 9. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL. Aan het onderzoek deden 4.383 patiënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 patiënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.
maandag 08 mei 2017
Bachelor Medisch Hulpverleners die de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH) succesvol hebben afgerond, kunnen vanaf mei 2017 ook aan de slag in de ambulancezorg. Minister Schippers heeft in april 2017 toestemming gegeven voor een experimenteerperiode van maximaal vijf jaar waarmee de benodigde juridische voorwaarden in het kader van de Wet BIG tijdens het experiment geregeld zijn. De medisch hulpverlener ambulancezorg verleent patiënten dezelfde zorg als de ambulanceverpleegkundige en volgt hierbij het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Patiënten kunnen er dus op vertrouwen dat de zorg van dezelfde kwaliteit is en dat deze aansluit bij de huidige wet- en regelgeving die geldt in de sector ambulancezorg.
vrijdag 14 april 2017
11 februari (11-2) is de Europese dag van het alarmnummer 1-1-2. In Nederland wordt het alarmnummer ruim vijf miljoen keer per jaar gebeld. Mensen mogen altijd bellen naar 1-1-2 als elke seconde telt. Niet alleen als mensenlevens in gevaar zijn en een ambulance nodig is, maar ook als onmiddellijk politie of brandweer nodig is.
zaterdag 11 februari 2017
Het aantal ambulance-inzetten is de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Om ervoor te zorgen dat de ambulancesector aan de stijgende zorgvraag kan voldoen, heeft minister Schippers (VWS) een bedrag van 15,7 miljoen euro vrijgemaakt. Daarmee kan de ambulancesector de spreiding en de beschikbaarheid van ambulances verbeteren wat de zorg voor de patiënt ten goede komt en minder druk legt op de ambulancemedewerkers.
dinsdag 11 oktober 2016
De meldkamers ambulancezorg in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, onderdeel van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, kunnen vanaf nu de locatie bepalen van bellers naar 112 die dringend medische hulp nodig hebben, maar niet precies kunnen aangeven waar zij zich op dat moment bevinden. De centralisten op de meldkamer gebruiken hiervoor een applicatie die een sms-bericht stuurt naar de beller.
maandag 03 oktober 2016
De meldkamer ambulancezorg in ‘s-Hertogenbosch, onderdeel van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, ontvangt een ACE-certificaat voor de kwaliteit van de hulpverlening aan 112-bellers. Dit certificaat geeft aan dat de meldkamer een ‘Accredited Center of Excellence’ is, van zeer hoog niveau waardoor patiënten de best mogelijke en meest veilige zorg ontvangen.
vrijdag 16 september 2016 Ambulance
Cliënten die in de maanden augustus of september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL namens de RAV Brabant Midden-West-Noord. Meetorganisatie DESAN verzamelt de gegevens voor het NIVEL. Cliënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.
donderdag 04 augustus 2016
Onze collega Ad Aarts was werkzaam als ambulanceverpleegkundige, toen hij in 2000 een ongeluk kreeg en een gedeeltelijke dwarslaesie opliep.
maandag 18 juli 2016 Ambulance
De voornaamste ontwikkelingen en activiteiten van RAV Brabant Midden-West-Noord van het afgelopen jaar hebben we ook deze keer verzameld in een jaarverslag.
maandag 23 mei 2016 Ambulance
Margriet is al heel wat jaren werkzaam bij onze RAV als facilitair medewerkster. Dit doet zij in het kader van dagbesteding vanuit Cello. Cello is een organisatie in de regio ’s-Hertogenbosch voor mensen met een beperking. Elke dag verricht Margriet vaste huishoudelijke taken op de ambulancepost in Den Bosch: ze verzorgt de post, doet klusjes in de keuken, zorgt voor de was en helpt waar zij kan. Een vast team van medewerkers begeleidt Margriet dagelijks bij haar werkzaamheden.
dinsdag 01 maart 2016 AmbulanceKinderen
Op donderdag 18 februari was het eindelijk zover: de officiële opening van de nieuwe ambulancepost in Uden. De aanmeldingen kwamen de weken ervoor gestaag binnen. Uiteindelijk gaven ruim 100 collega’s, oud-collega’s, ketenpartners en buurtbewoners aan graag aanwezig te willen zijn bij de opening.
maandag 29 februari 2016 AmbulanceWagenpark
Het medisch stafbureau startte in 2015 met het project ‘airway en breathing’. Binnen dit project is onderzocht of en in hoeverre de huidige middelen en vaardigheden op het gebied van luchtweg en ademhaling toereikend zijn binnen onze RAV. Intubatie is namelijk een risicovolle en voorbehouden handeling die veel expertise, training en praktijkervaring vergt om goed te worden uitgevoerd. Door de lage frequentie van intuberen (ongeveer 4 keer per jaar), is het lastig om de vaardigheid eigen te maken en te onderhouden. Intubatie is echter de enige manier om de luchtweg volledig vrij te maken en te houden, wat van belang is om de patiënt goed te kunnen beademen.
dinsdag 23 februari 2016
De directie van de RAV Brabant Midden-West-Noord gaf begin 2015 groen licht om een project op te starten voor leerlingen op de basisschool over de ambulance en 1-1-2. Hierin leggen we uit wie we zijn, wat we doen en hoe alles werkt. Op 8 januari vond de kick off van het project plaats op basisschool ’t Wikveld in Empel.
maandag 11 januari 2016 AmbulanceKinderen
Afgelopen zomer startte het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal, met de bouw van een centrale garderobe. Hoge stofschotten in de hal verborgen de bouwplaats. Patiënten en bezoekers konden hierop een wens achterlaten. Op dinsdag 29 december werden de wensen vervuld van Emma Lazeroms (9) en Jente Vergouwen (14). Emma ziet voor zichzelf een toekomst op de dierenambulance en Jente heeft een carrière voor ogen als ambulanceverpleegkundige. Hun grote wens? Logisch: een keer meerijden met de ambulance! De RAV Brabant Midden-West-Noord werkte daar natuurlijk graag aan mee.
dinsdag 05 januari 2016
De medewerkers van de RAV Brabant Midden-West-Noord krijgen dagelijks te maken met situaties die letterlijk van levensbelang zijn. Hoe zij dan handelen, is grotendeels gebaseerd op de kennis en vaardigheden waarover zij beschikken. Het is dus van essentieel belang dat deze up-to-date zijn én blijven. Hiervoor zijn onze medewerkers zelf verantwoordelijk. Natuurlijk ondersteunt de RAV haar medewerkers bij het op peil houden van die kennis en vaardigheden door te zorgen voor een aangenaam leerklimaat.
vrijdag 16 oktober 2015
Mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblemen willen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Dat gaat meestal goed, maar niet altijd. Er kunnen problemen ontstaan waarbij bijvoorbeeld de ambulancedienst, de politie of geestelijke gezondheidszorg betrokken worden. Om de zorg, opvang en veiligheid voor deze mensen en hun omgeving goed te regelen, is het belangrijk dat betrokken organisaties zo optimaal mogelijk samenwerken.
dinsdag 13 oktober 2015
Op maandag 28 september 2015 zijn bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de nieuwe voertuigen met uitrusting gepresenteerd die vanaf januari 2016 worden ingezet voor de geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben het IFV en GGD GHOR Nederland de voertuigen overgedragen aan Ambulancezorg Nederland en het Rode Kruis: de organisaties die de nieuwe voertuigen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2015
Vanochtend ontving Sjef Taabe, verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg in ’s-Hertogenbosch, tijdens het congres Euronavigator de award voor “Dispatcher of the Year”. Deze internationale prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een meldkamercentralist die een buitengewone prestatie heeft geleverd. Taabe ontving in Leiden de prijs voor de wijze waarop hij een bevalling via de telefoon begeleidde. Als verrassing waren de ouders Saskia en Michel Verdonk met hun baby Esmee ook bij de uitreiking aanwezig. Burgemeester Lenferink van de gemeente Leiden en Scott Freitag, directeur van de International Academies of Emergency Dispatch (IAED), reikten de award uit.
woensdag 16 september 2015
De komende weken voert de Kwartiersmakersorganisatie Landelijke Meldkamer Organisatie (K-LMO) een tevredenheidsonderzoek uit onder de bellers van het alarmnummer 112. Belt u deze weken met het alarmnummer dan kunt u gebeld worden over dit gesprek.
dinsdag 08 september 2015
RAV Brabant Midden-West-Noord levert graag een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de prehospitale zorg. Daarom nemen we vanaf 1 oktober 2015 deel aan een landelijk onderzoek naar de verbetering van de behandeling van sepsis (bloedvergiftiging). Dit doen we samen met het Amphia ziekenhuis in Breda.
dinsdag 21 juli 2015
Het jaarverslag 2014 van de RAV Brabant Midden-West-Noord is zojuist verschenen. Het jaar 2014 begon met de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek. Ondanks de complexiteit en tijdsdruk is dit vrij soepel ingevoerd binnen onze RAV. Onze duidelijke en transparante opstelling, droeg bij aan het vertrouwen van de zorgverzekeraars in onze organisatie. Ook afgelopen jaar voerden we een gezonde bedrijfsvoering waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
dinsdag 16 juni 2015
Op zondag 7 juni opent de RAV, samen met politie, brandweer en GHOR, haar deuren voor het publiek. We willen u een mooi beeld bieden van de hulpdiensten die zijn gevestigd op het Veiligheidsplein in ’s-Hertogenbosch (Gruttostraat/Vogelstraat).
dinsdag 26 mei 2015
Patiënten zijn zeer tevreden over geplande ambulancezorg, zij gaven het ambulancepersoneel een 8,9. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL in opdracht van AZN heeft uitgevoerd. Patiënten ervaren de persoonlijke aandacht, professionaliteit en rust van ambulancehulpverleners als positief. Daar waar het gaat om uitleg geven aan patiënten kan nog verbetering worden aangebracht.
dinsdag 28 april 2015
De 85-jarige Henk Hogenes uit Eindhoven zakte op 1 januari bij een tankstation in elkaar. Twee politieagenten en diverse burgerhulpverleners verleenden eerste hulp en startten de reanimatie. Helaas heeft het slachtoffer het niet gered. Via Hart4All kwamen de twee politieagenten en één van de burgerhulpverleners in contact met de nabestaanden van het slachtoffer. Dit zorgde in de regio Zuidoost-Brabant voor de 50e match sinds de start van Hart4All. Hart4all startte in onze regio (Brabant Midden-West-Noord) in februari 2013. Collega-RAV Brabant-Zuidoost is sinds februari 2014 aangesloten bij Hart4All.
dinsdag 07 april 2015
Op 3 maart ondertekenden in oostelijk Brabant drie huisartsenposten en twee ambulancediensten het gezamenlijke convenant voor betere samenwerking bij spoedeisende medische hulpverlening in de regio. Een verbetering voor een groot zorggebied van bijna 1,3 miljoen patiënten.
vrijdag 06 maart 2015
11 februari (11-2) is de Europese dag van het alarmnummer 1-1-2. In Nederland wordt het alarmnummer ruim vijf miljoen keer per jaar gebeld. Mensen mogen bellen naar 1-1-2 als elke seconde telt. Niet alleen als mensenlevens in gevaar zijn en een ambulance nodig is, maar ook als onmiddellijk politie of brandweer moet komen.
maandag 09 februari 2015
Twee van onze medewerkers werkten onlangs mee aan een interview voor de rubriek 'Ik werk in de zorg'. Deze rubriek verschijnt driewekelijks in het Brabants Dagblad. Het geeft goed weer wat het werken op de ambulance precies inhoudt.
donderdag 08 januari 2015
Enige tijd geleden circuleerde er een - naar alle waarschijnlijkheid - 'hoaxmail' over de ICE-code. Hierin staat dat ambulancemedewerkers steeds langer bezig zijn met het doorzoeken van mobieltjes van slachtoffers alvorens zij het juiste nummer hebben gevonden van een naaste. Burgers worden daarom in deze mail opgeroepen de ICE-code in hun mobiele telefoon op te nemen. Dit verzoek/deze oproep zou verstuurd zijn vanuit de ambulancesector. Dit is echter niet juist.
vrijdag 05 september 2014
Natuurlijk wil niemand graag als patiënt in de ambulance terechtkomen. Wel weten we dat mensen geïnteresseerd zijn in de uitrusting van de ambulance. Dit merken we bijvoorbeeld tijdens open dagen en evenementen waar men een kijkje kan nemen in de ambulance. Daarom liet de RAV een virtuele tour maken die de inrichting van de ambulance en de bestuurderscabine laat zien.
woensdag 02 juli 2014 AmbulanceWagenpark
Elk jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland Best in Brabant een actiedag met als doel het terugbrengen van het aantal verkeersdoden. De derde editie van dit evenement vond plaats op 11 juni 2014.
donderdag 12 juni 2014
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord kijkt terug op een goed jaar. Het jaar 2013 stond volop in het teken van verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
dinsdag 03 juni 2014
Ambulancezorg is letterlijk en figuurlijk zorg in beweging. Dat geldt niet alleen voor de ambulances van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, maar waar nodig ook voor de ambulancestandplaatsen in het werkgebied. Op woensdag 4 juni vindt de officiële opening van de nieuwe ambulancepost in Oss plaats door de heer H. Hoeksema, wethouder van de gemeente Oss en lid van het Algemeen Bestuur.
maandag 02 juni 2014
Afgelopen weekend nam de RAV deel aan de open dagen van de brandweerkorpsen in Zundert, Bergen op Zoom, Haps en Rosmalen.
woensdag 28 mei 2014
Altijd al willen weten hoe een ambulancepost er van binnen uitziet? Vanachter uw computer, maar ook via uw tablet of smartphone, kunt u door middel van een virtuele rondleiding de sfeer op onze nieuwe ambulancepost in Oss proeven.
donderdag 22 mei 2014
Ambulancezorg Nederland heeft korte filmpjes ontwikkeld waarin enthousiaste ambulanceprofessionals vertellen over het eigen werk. Aan de films werkten twee verpleegkundigen en een chauffeur van onze RAV mee.
woensdag 12 maart 2014
Op dinsdag 11 maart 2014 lanceerde minister Schippers van VWS de driejarige landelijke voorlichtingscampagne ‘De mensen van de ambulance’. Dit deed zij door een campagnesticker te plakken op een ambulance, temidden van een groep ambulancehulpverleners. Ook onze ambulances rijden rond met deze sticker om aandacht te vragen voor de campagne.
woensdag 12 maart 2014
Op dinsdag 11 maart 2014 lanceert minister Schippers met twee ludieke acties de driejarige landelijke voorlichtingscampagne ‘De mensen van de ambulance’. Dit doet zij te midden van een groep ambulancehulpverleners.
woensdag 26 februari 2014
Misschien was het u al opgevallen… onlangs is onze website helemaal vernieuwd. We bieden nu uitgebreidere en nog actuelere informatie en maken meer gebruik van films om te laten zien wat het werk bij de RAV precies inhoudt.
dinsdag 25 februari 2014
“Vriendelijk. Deskundig. Professioneel.” Patiënten zijn uiterst positief over de spoedeisende ambulancezorg en de ambulancehulpverleners. Waar ook in het land. Slechts op een enkel onderdeel is volgens patiënten nog kwaliteitswinst te boeken.
dinsdag 28 januari 2014
Bij de RAV staat de patiënt altijd voorop. Volwassene of kind, het veilig vervoeren per ambulance is onderdeel van de basishandelingen. Hiervoor beschikken al onze ambulances over een moderne brancard met een speciaal vierpuntsgordelsysteem.
donderdag 19 december 2013
Vanaf 2 december worden de beroeps brandweermannen en -vrouwen van Brandweer Midden- en West-Brabant gealarmeerd voor reanimatie. Het kan dus zijn dat bij een melding voor een reanimatie er eerder een brandweerauto voor komt rijden dan de ambulance.
donderdag 28 november 2013
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord heeft met succes een nieuw uitvraagsysteem ingevoerd op de meldkamers ambulancezorg in ‘s-Hertogenbosch en Tilburg.
maandag 04 november 2013
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten moet de meldkamer anders worden ingericht.
donderdag 24 oktober 2013
Na maanden van voorbereiding is op zaterdag 19 oktober de nieuwe ambulancepost in Oss in gebruik genomen.
donderdag 24 oktober 2013
Woensdag 16 oktober en woensdag 30 oktober verschenen de twee columns van Erik Alink in het Brabants Dagblad Den Bosch over de RAV. Erik ging zeven uur op pad met onze ambulancechauffeur Sander en verpleegkundige Miranda.
donderdag 17 oktober 2013
De ambulancesector zet jaarlijks haar behaalde resultaten uiteen in het rapport Ambulances In-zicht. Hierin presenteert de ambulancesector de prestaties van de ambulanceorganisaties in een onderling vergelijk.
donderdag 03 oktober 2013
Op 29 september vond in Roosendaal het Roosendaals Treffen plaats. Dit is een tweejaarlijks evenement waar verenigingen, bedrijven en instellingen hun visitekaartje aan de regionale bevolking afgeven.
dinsdag 01 oktober 2013
Vanaf de start van Hart4ALL tot nu hebben inmiddels 19 burgerhulpverleners en (nabestaanden van) slachtoffers contact met elkaar gezocht. Zij registreerden zich na een reanimatie via de website www.hart4all.nl. Er blijkt dus daadwerkelijk behoefte te bestaan om samen te praten over wat hen overkomen is.
donderdag 19 september 2013
Ons alarmnummer 1-1-2 is van groot belang voor het redden van levens. We doen er alles aan om het nummer bereikbaar te houden. Toch kan er een storing voorkomen zodat ons alarmnummer tijdelijk niet bereikbaar is. Blijf rustig en volg ons advies.
vrijdag 26 juli 2013
Onlangs nam de RAV Brabant Midden-West-Noord een extra ambulancestationeringsplaats in gebruik in Oisterwijk.
donderdag 25 juli 2013
Ook in 2012 was de RAV weer volop in ontwikkeling. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van vergunning, veiligheid en vernieuwing.
dinsdag 04 juni 2013
Wie met spoed medische hulp of een ambulance nodig heeft, belt daarvoor het nationale noodnummer 1-1-2. Mensen met een mobiele telefoon kunnen voortaan ook 1-1-2 bellen met een speciale applicatie (‘app’).
maandag 27 mei 2013
Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg ontving op donderdag 16 mei op het stadhuis drie vrijwilligers die op station Tilburg een hartpatiënte reanimeerden. Ook de vrouw die zij op 22 februari reanimeerden, was bij deze ontmoeting aanwezig. Sinds de reanimatie hebben de hulpverleners en het slachtoffer elkaar niet meer gezien.
vrijdag 17 mei 2013
Afgelopen zaterdag 13 april vond de jaarlijkse doedag voor kinderen plaats bij de brandweerkazerne in Roosendaal. Roparunteam ’t Lopend Vuurke van Brandweer Midden- en West-Brabant is de organisator van dit evenement. Er was voor kinderen heel veel te beleven, zoals een spelletjescircuit en het blussen van kleine brandjes. Natuurlijk was de RAV ook vertegenwoordigd met een ambulanceteam.
dinsdag 16 april 2013
Ambulancezorg Nederland ontwikkelt, in nauwe samenwerking met de Regionale ambulancevoorzieningen en de V&VN AZ, een character. Dit character wordt het gezicht van de driejarige publiekscampagne over ambulancezorg.
maandag 08 april 2013
Dat is schrikken, in uw achteruitkijkspiegel ziet u een ambulance met zwaailicht en sirene naderen. Een hulpverleningsvoertuig heeft op weg naar een noodgeval altijd voorrang. Het is dus belangrijk dat u de ambulance zo snel mogelijk laat passeren.
woensdag 13 maart 2013
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima organiseert het Oranje Fonds de 'Oranje Fonds Kroonappels'. Organisaties die iets betekenen voor de samenleving, dragen hun activiteiten voor. Tijdens het stemweekend op 15, 16 en 17 maart a.s. kunt u stemmen op het beste of leukste initiatief in uw gemeente. Voor de winnaars is € 50.000,= beschikbaar én een Appeltje van Oranje.
zondag 10 maart 2013
Uit klantenonderzoek blijkt dat onze klanten (zeer) tevreden zijn over de hulp van de ambulancedienst. Iedereen kent het alarmnummer 1-1-2 en de gele ambulances.
dinsdag 05 maart 2013
Op 26 februari vertoonde de RAV haar nieuwe bedrijfsfilms in theater De Leest in Waalwijk.
woensdag 27 februari 2013
AED-hulpverleners en burgerhulpverleners weten bij veel ongevallen levens te redden door snel eerste hulp te verlenen en te reanimeren. Daarna neemt het ambulancepersoneel de zorg over en vervoert het slachtoffer naar het ziekenhuis. De AED-hulpverlener of burgerhulpverlener blijft onwetend van de afloop achter.
dinsdag 05 februari 2013