Leveringsvoorwaarden

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)  ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding: de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van ambulancezorg en geven aan wat de patiënt en de RAV bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Deze Algemene Voorwaarden Ambulancezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en de Vereniging Ambulancezorg Nederland en gelden vanaf 1 januari 2017.

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden (PDF, 1,74MB )