De opleiding

De opleiding

De opleiding bestaat uit 13 modules: een module praktijkleren en twaalf theoriemodules. Bij succesvolle afronding ontvang je het erkende CZO-diploma. Binnen de opleiding volg je de Basis Intensieve Acute Zorg module vanuit het Erasmus MC. Heel handig: deze biedt je de mogelijkheid om binnen vijf jaar een andere richting te kiezen dan de ambulancezorg. De theoretische opleiding wordt in onze eigen academie gegeven; het praktijkleren vindt plaats bij een van onze ambulanceposten. Tijdens de opleiding werk je fulltime (36 uur).

Theoriemodules

Je volgt onderstaande theoriemodules met een totale duur van 18 maanden (8 maanden theorie en 10 maanden praktijk).
 • Basis acute zorg
 • Acute cardiologische zorg 
 • Neuro-acute zorg
 • Acute interne geneeskundige zorg 
 • Traumazorg 
 • Acute psychiatrische zorg 
 • Acute geriatrische zorg 
 • Acute zorg voor het kind 
 • Acute obstetrische zorg 
 • Opgeschaalde zorg 
 • Goede ambulancezorg 
 • Evidence-based practice
Ook kennen we in de theoriemodules de leerlijnen klinisch redeneren en intervisie/moreel beraad.

Opleidingsportfolio

Bij de module Praktijkleren werk je aan een opleidingsportfolio. In dit portfolio verzamel je de noodzakelijke bewijsstukken waarmee je je ontwikkeling tot ambulanceverpleegkundige laat zien. Tijdens het praktijkleren werken we met een praktijkleerplan, beoordelingen van kenmerkende beroepssituaties, zorgverleningsevaluaties en reflecties. Ook stages zijn onderdeel van het praktijkleren. Tijdens de praktijkleerperiode vinden regelmatig begeleidings- en evaluatiegesprekken plaats.

Toetsen

In de opleiding worden de toetsen zoveel mogelijk gebaseerd op competenties; kennis en vaardigheden worden waar mogelijk in relatie met een beroepsspecifieke context getoetst. We werken met verschillende toetsvormen zodat je inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten. De toetsen zijn gericht op feedback én om je leerproces te kunnen begeleiden. Ook wordt gewerkt met selfassessment en peerassessment. Toetsing gebeurt tijdens het praktijkleren en tijdens de theoriedagen. Naast theoretische toetsen worden in de academie ook vaardigheidstoetsen afgenomen: we maken gebruik van simulatiepatiënten of -poppen en het klinisch redeneren wordt zoveel mogelijk geoefend.

Wil je met ons mee op reis? Meld je aan!

Aanmelden voor de opleiding kan heel makkelijk. Klik op de link, vul je gegevens in en upload je motivatiebrief en curriculum vitae (cv). Heb je vragen, dan kun je altijd telefonisch contact met ons opnemen via 085-044 22 00.