Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) inclusief addendum voor specifieke ICT inkopen. Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord’.

Indien u de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kunt u deze digitaal opvragen via inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl.