Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de RAV Brabant Midden-West-Noord het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘RAV’.

Link naar inkoopvoorwaarden