Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Bent u iets verloren tijdens een hulpverlening?

Bent u één van uw eigendommen kwijtgeraakt na een hulpverlening of vervoer met een van onze ambulances? Dat vinden wij uiteraard heel vervelend. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via 085-0442200. Woont u in de regio Noordoost-Brabant, kies dan optie 2 in het menu. Voor de regio Midden- of West-Brabant kiest u optie 3. We helpen u graag om uw eigendommen weer terug te vinden.

Waarom staan er op bepaalde plaatsen soms ambulances langere tijd te wachten?

Het is de taak van de meldkamer om de paraatheid, de spreiding van de ambulances over de regio, zo goed mogelijk te organiseren. Het kan gebeuren dat alle ambulances in een bepaald gebied bezig zijn. De meldkamercentralist kan dan een vrije ambulance uit een andere gebied tijdelijk op een andere plaats stationeren, zodat die beide gebieden kan verzorgen. Op deze voorwaardenscheppende manier is er toch ambulancezorg beschikbaar en blijven de aanrijdtijden in het gehele gebied acceptabel.

Wie werken er op de ambulance?

Een ambulanceteam bestaat uit een chauffeur en een verpleegkundige. De chauffeur heeft rijbewijs B en ook C en heeft bovendien een speciale opleiding gevolgd met een technische en een medische inhoud. De verpleegkundige heeft een basisopleiding verpleegkundige, aangevuld met diverse specialisaties en heeft een aparte opleiding tot ambulanceverpleegkundige gevolgd. Chauffeur en verpleegkundige worden regelmatig bijgeschoold en getraind. Samen kunnen ze zo de juiste zorg verlenen.

Binnen hoeveel tijd moet een ambulance op de plaats van bestemming arriveren?

Zo snel mogelijk natuurlijk maar, volgens de Wet Ambulancevervoer, in elk geval binnen 15 minuten. En dat kán (uitzonderlijke situaties daargelaten) omdat bij de meldkamer altijd bekend is waar alle vrije ambulances zich bevinden. De meldkamer kan dus altijd dié ambulance op weg sturen die het snelst op de plaats van bestemming kan zijn.

Waarom komen er soms twee ambulances voor één patiënt?

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een reanimatie, moeten er veel handelingen worden verricht en heeft de bemanning van de ambulance extra helpende handen van collega's en extra materiaal nodig.

Wat kost een rit met de ambulance?

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt ambulancevervoer. In uw polisvoorwaarden staat wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Voor de zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket geldt wettelijk een eigen risico. In 2017 is het eigen risico vastgesteld op EUR 385,-. Lees meer over wat het eigen risico inhoudt.

Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken het vrijwillig eigen risico te verhogen. Dan kan het zijn dat u bijvoorbeeld de eerste EUR 500,- aan zorg zelf betaalt. Dit is een afspraak tussen u en uw zorgverzekeraar, de RAV staat hierbuiten. Voor klachten over uw zorgverzekering of de wijze waarop zij de overeengekomen polisvoorwaarden toepassen, kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Mag in een ambulances ook een overledene vervoerd worden?

Dat mag, bijvoorbeeld als iemand op de plaats van het ongeval overlijdt of op een plek waar op dat moment veel mensen zijn. Dit doen we dan uit respect voor de overledene in overleg met de verantwoordelijke instanties. Afhankelijk van de situatie kan hiervoor ook de begrafenisondernemer gewaarschuwd worden.

Wat moet ik doen als ik een ambulance met zwaailicht en sirene zie?

In elk geval niet in paniek raken en uw eigen veiligheid in gevaar brengen door bijvoorbeeld plotseling op uw rem te gaan staan en een berm in te sturen. Ook mag u niet door het rode stoplicht rijden. Wel maakt u natuurlijk zo snel mogelijk ruim baan voor de ambulance door bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechts te gaan rijden. Paniek is absoluut niet nodig, want de ambulancechauffeur overziet, net als u, de verkeerssituatie en houdt ook rekening met de veiligheid van andere weggebruikers. Veiligheid staat immers altijd voorop.

Voor kinderen

Wanneer mag je bellen voor een ambulance?

Als er een ernstig ongeval is gebeurd of iemand ineens heel erg ziek wordt. Als het kan, vraag dan een volwassene om hulp.

Hoe snel zijn jullie bij een ongeval of erg zieke patiënt?

Zo snel mogelijk natuurlijk, maar er is een wet die zegt dat we binnen 15 minuten bij de patiënt moeten zijn. Dat lukt bijna altijd, maar drukte in het verkeer, smalle straatjes en verkeersdrempels en zo houden ons
natuurlijk wel eens op. Daarom zie je ambulances soms dingen doen, die normaal niet mogen: door rood licht rijden of van de verkeerde kant af een éénrichtingsstraatje inrijden bijvoorbeeld.

Mag een ambulance altijd hard rijden?

Nee, alleen als er heel veel spoed is, mag de ambulance hard rijden. De Meldkamer Ambulancezorg (waar de melding binnenkomt) moet daar toestemming voor geven.

Wat gebeurt er als de ambulance er is?

De verpleegkundige onderzoekt je en zal je, als dat nodig is, direct behandelen. Je krijgt dan bijvoorbeeld medicijnen of een verband. Als het nodig is, word je naar het ziekenhuis gebracht. Dat is natuurlijk best eng. Daarom mag je moeder of vader met je mee in de ambulance. Soms krijg je een knuffelbeer om je een beetje te troosten. Grotere kinderen krijgen een medaille.

Zitten jullie de hele dag te wachten op een ongeluk?

Nee hoor. Er zijn heel veel patiënten die van de ene naar de andere plek vervoerd moeten worden. Van huis naar het ziekenhuis of vanuit het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis voor een onderzoek. Zo’n ambulance rijdt gewoon zoals andere auto´s door het verkeer. Dus zonder sirene en zwaailicht.

Is jullie werk eng?

Je ziet soms natuurlijk best wel akelige of verdrietige dingen. Daar moet je natuurlijk wel tegen kunnen, anders kun je de patiënten niet helpen.

Kan er een ambulance op mijn school komen?

Helaas is voor ons op dit moment nog niet mogelijk om met een ambulance op jouw school langs te komen.

Werken bij

Wanneer heeft de RAV een open dag?

De RAV is regelmatig aanwezig bij open dagen van ketenpartners, zoals ziekenhuizen en brandweer. Ook organiseren we incidenteel open dagen op onze posten. Data en tijden maken we altijd via social media en de website bekend.

Is er een leeftijdsgrens om te mogen solliciteren bij de RAV?

Wij hanteren geen leeftijdsgrens. Maar voor het goed kunnen uitoefenen van de functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist is een bepaalde levenservaring noodzakelijk. Dit is niet altijd te koppelen aan leeftijd.

Waar vind ik meer informatie over de initiële opleiding?

Meer informatie over de initiële opleiding tot ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist kunt u vinden op www.academievoorambulancezorg.nl.

Kan ik zelf alvast beginnen met de opleiding tot ambulancemedewerker?

Nee, u kunt pas starten met de initiële opleiding zodra u een dienstverband bij een RAV in de betreffende functie heeft.

Is mijn diploma wel CZO-erkend?

Om uitgenodigd te worden voor een selectiegesprek moet u een CZO-erkend SEH/IC/Anesthesie-diploma kunnen overleggen. Indien niet duidelijk is of uw aantekening CZO-erkend is, kunt u dit via www.CZO.nl/opleidingen/erkendeopleidingen controleren.

Ik heb een buitenlands diploma, wat moet ik doen?

Hebt u een buitenlands diploma, dan moet u een diplomavergelijking aanvragen bij het CZO. Hoe u dit moet doen en meer informatie over deze diplomavergelijking leest u op: www.CZO.nl/opleidingen/diplomavergelijkingbuitenlandsgediplomeerden.

Ik wil mijn C1-rijbewijs gaan halen. Is code 95 ook noodzakelijk?

Nee, deze is niet noodzakelijk voor de functie van (zorg)ambulancechauffeur.

Zijn er openstaande vacatures?

Openstaande vacatures vindt u op:www.ravbrabantmwn.nl/Werken-bij/Vacatures-en-solliciteren

Kan ik bij de RAV stage lopen of een dag meerijden?

We zijn door de aard van onze werkzaamheden hier zeer terughoudend in. Wel zijn er vaste afspraken met opleidingsinstellingen, defensie en ketenpartners. Sporadisch vinden stages plaats voor potentiële ambulanceverpleegkundigen of verpleegkundig centralisten.

Kan ik parttime werken bij de RAV?

Tijdens de opleiding tot ambulancechauffeur of -verpleegkundige is het noodzakelijk om fulltime te werken (36 uur) omdat er voldoende praktijkuren gevolgd moeten worden voordat diplomering mogelijk is. Het is mogelijk, zodra een gediplomeerde medewerker op het juiste niveau functioneert en voldoende werkervaring heeft opgedaan, om in deeltijd te werken, met 24 uur per week als minimum.

Kan ik solliciteren zonder C-rijbewijs?

Nee, het C-rijbewijs is een basiseis voor de functie van ambulancechauffeur. Solliciteren heeft zin als u in het bezit bent van (minimaal) het C1-rijbewijs én enkele jaren rijervaring.

Als ik mijn C-rijbewijs ga halen, maak ik dan kans op een baan als ambulancechauffeur?

Rijvaardigheid weegt zwaar in de selectieprocedure en de praktijk leert dat de sollicitant ruim voldoende ervaring op het gebied van rijvaardigheid moet laten zien om door de (externe) rijvaardigheidstest te kunnen komen. Daarnaast zijn er sollicitatiegesprekken, twee stagedagen, een (verplicht) assessment, een medische keuring en een arbeidsvoorwaardengesprek. Het behalen van een C-rijbewijs is dus voor eigen kosten en biedt geen garantie dat u wordt aangenomen bij de RAV.

Hoe vergroot ik door opleiding en ervaring mijn kansen op een baan als ambulancechauffeur?

Indien u voldoet aan de functie-eisen kunt u uw kansen vergroten door uw rijvaardigheid met het C1-rijbewijs uit te breiden, evenals relevante werkervaring in de zorg en/of hulpverlening op te doen.

Welk EHBO- of reanimatiediploma heb ik nodig?

Sinds 2005 worden in Nederland de eerstehulpopleidingen en -richtlijnen niet meer goedgekeurd door de overheid. Alle EHBO-diploma's hebben voor de wet dezelfde status. Dit moet wel een EHBO-diploma zijn en bijvoorbeeld geen BHV-certificaat.

Kan ik bij de RAV werken met een medische beperking?

Een medische keuring maakt deel uit van de selectieprocedure. De (externe) keuringsarts beoordeelt tijdens de keuring of deze beperking (zoals epilepsie of suikerziekte) een bezwaar is voor het werken in een volcontinue rooster met piekbelastingen. Wij adviseren u om, voorafgaand aan de wervings- en selectieprocedure, advies te vragen aan uw behandelend arts.

Uit hoeveel uren bestaat een dienst?

Diensten zijn wisselend qua tijd. Ze variëren van 7 tot 12 uur per dienst. De 12-uurs diensten zijn (bijna) alleen in het weekend. Overwegend zijn de diensten 8 tot 9 uur.

Is het mogelijk om op vaste dagen te werken?

Dit is niet mogelijk. De RAV werkt met een 24-uurs continurooster. Wel kunnen maandelijks wensen ingediend worden bij de planners. Zij proberen deze wensen te honoreren conform de vastgestelde afspraken, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.