Wij wijzen u erop dat de RAV Brabant Midden-West-Noord door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor ons beloningsbeleid verwijzen we naar de vigerende cao ambulancezorg.

Ons fiscaal nummer is 817061472

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform besluit Algemeen Bestuur.