1.  » 
  2. ketenpartners
  3.  » 
  4. zorgcoordinatie
  5.  » Nieuwsbrief 3

Stand van zaken pilot Zorgcoördinatie

“We willen door intensieve netwerksamenwerking de spoedpatiënt in één keer de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste professional bieden, met zo gepast mogelijke inzet van mensen en middelen.”

De netwerkpartners in de Bossche regio formuleerden in 2018 deze gezamenlijke ambitie om de spoedzorg toekomstbestendig in te richten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de patiënt wordt beter geholpen én het dreigende personeelstekort door de verwachte stijgende vraag naar spoedzorg wordt opgevangen. In dit kader zijn twee projecten ingericht in de Bossche regio: de pilot zorgcoördinatie (één van de tien landelijke pilots zorgcoördinatie ) voor alle patiënten met een spoedzorgvraag, en het gericht omlaag brengen van de vraag naar spoedzorg onder ouderen. Met een nieuwsbrief brengen we medewerkers van de samenwerkende netwerkpartners en andere belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen in deze projecten.

De derde editie is zojuist verschenen: Nieuwsbrief Toekomstbestendige Spoedzorg in de Bossche regio nr. 3

Hierin onder meer aandacht voor de invloed van Corona op het project, de stand van zaken rondom fysieke triage in het Jeroen Bosch ziekenhuis en een video waarin onze directeur een toelichting geeft op het project, bezien van de ambulancezorg.