1.  » 
  2. bestuur
  3.  » Nieuwe directeur

Nieuwe directeur voor onze RAV

Onze directeur Ger Jacobs bereikt in september de pensioengerechtigde leeftijd. In de afgelopen maanden is hard gezocht naar zijn opvolger. Wij kunnen naar tevredenheid melden dat de zoektocht is geslaagd.

In de vergadering van 6 juli 2022 heeft het Dagelijks Bestuur, op voordracht van de selectiecommissie en adviescommissie, de heer Jan de Waard benoemd als nieuwe directeur van RAV Brabant Midden-West-Noord.

Jan de Waard is geen onbekende binnen de ambulancesector. Jan is 48 jaar en is zijn carrière gestart als ambulanceverpleegkundige. Na het volgen van diverse opleidingen en cursussen en via diverse functies is hij uiteindelijk doorgegroeid naar de functie van Algemeen Manager bij de RAV Hollands-Midden.

Jan begint per 1 september als directeur van onze RAV. Wij heten Jan van harte welkom en wensen hem veel succes toe!