1.  » Meerjarenplan

Meerjarenplan

 
We stellen de patiënt centraal bij alles wat we doen. We bieden de juiste ambulancezorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.

Mobiele zorg! We brengen de patiënt naar de zorg óf de zorg naar de patiënt. En werken daarbij steeds nauwer en beter samen met ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenpartners. Tenslotte kunnen we er alleen sámen voor zorgen dat de patiënt precies de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Onze visie op ambulancezorg en de route die we de komende jaren afleggen, hebben we vastgelegd in ons meerjarenplan 2022-2025.

Ambulancezorg vanuit het hart

Bij alles wat we doen om onze patiënten optimale zorg te bieden, laten wij ons hart spreken. En onze medewerkers op de meldkamer en op de ambulance? Zij vormen het kloppend hart van onze organisatie. Vandaar onze slogan: Ambulancezorg vanuit het hart.