1.  » 
 2. Leren bij ons
 3.  » Opleiding Ambulancechauffeur

Opleiding tot ambulancechauffeur

Niemand zal eraan twijfelen dat het voor medewerkers van hulpverleningsdiensten, die soms onder extreme omstandigheden aan het verkeer deelnemen, pure noodzaak is om over een uitstekende rijvaardigheid te beschikken. Van deze chauffeurs verwachten we dat zij snel ter plaatse zijn, en tegelijkertijd de veiligheid van zichzelf, van de patiënt en van medeweggebruikers garanderen. Daarbij hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie in het verkeer. De RAV Brabant Midden-West-Noord is gestart met een eigen opleiding tot ambulancechauffeur.

De opleiding is erop gericht de rijvaardigheid en rijkwaliteit van de deelnemers op een hoog niveau te brengen en te houden. Het accent ligt enerzijds op de praktijkgerichte training van verkeersinzicht, kijktechniek, anticiperen, beslissingsvaardigheid, voertuigbeheersing, bijzonder weggedrag (met en zonder gebruik van optische en geluidssignalen) en veiligheidsinzicht. Daarnaast word je opgeleid om je collega, de ambulanceverpleegkundige, optimaal te kunnen assisteren bij het verlenen van zorg aan de patiënt.

We zien de opleiding tot ambulancechauffeur als een expeditie: een intensieve leerroute waarin we je helpen om je competenties te ontwikkelen op weg naar je eindbestemming. In zeven maanden tijd doorloop je een volledig verzorgde opleiding waarbij we je klaarstomen om aan de slag te gaan als zelfstandig werkend ambulancechauffeur. De opleiding is door het College Zorg Opleidingen (CZO) geaccrediteerd. Je volgt lessen, wordt begeleid bij het praktijkleren en loopt stages. Ook volg je diverse externe stages (Verpleeghuis, Meldkamer Ambulancezorg, psychiatrie, brandweer) om uitgebreid kennis op te doen in de acute zorg.

“Met je diploma ben je zelfstandig inzetbaar als ambulancechauffeur en ben je verantwoordelijk voor het bieden van optimale ambulancezorg. Wij noemen dat: ambulancezorg vanuit het hart.”

Om aan deze opleiding deel te nemen doorloop je eerst een uitgebreid selectieproces. Zonder aanstelling bij onze RAV is het niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding!  Let op: afhankelijk van de datum van indiensttreding volg je onze interne opleiding of volg je deze bij de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk.

De opleiding

De opleiding bestaat uit 14 modules: een module praktijkleren en dertien theoriemodules. Bij succesvolle afronding ontvang je het erkende CZO-diploma. De theoretische opleiding wordt binnen onze eigen academie gegeven; het praktijkleren vindt plaats op één van onze ambulanceposten. Tijdens de opleiding werk je fulltime (36 uur).

De theoriemodules

Je volgt onderstaande theoriemodules met een totale duur van 7 maanden (theorie en praktijk):

 • Module Beroepsrijvaardigheid
 • Module Verdieping rijvaardigheid
 • Module Praktijkleren
 • Module 1 Basis acute zorg
 • Module 2 Acute cardiologische zorg
 • Module 3 Neuro-acute zorg
 • Module 4 Acute interne geneeskundige zorg
 • Module 5 Traumazorg
 • Module 6 Acute psychiatrische zorg
 • Module 7 Acute geriatrische zorg
 • Module 8 Acute zorg voor het kind
 • Module 9 Acute verloskundige zorg
 • Module 10 Opgeschaalde zorg
 • Module 11 Goede ambulancezorg

Ook kennen we in de theoriemodules de leerlijnen intervisie en moreel beraad.

Opleidingsportfolio

Bij de module praktijkleren werk je aan een opleidingsportfolio. In dit portfolio verzamel je de noodzakelijke bewijsstukken waarmee je je ontwikkeling tot ambulancechauffeur laat zien. Tijdens het praktijkleren werken we met een praktijkleerplan, beoordelingen van kenmerkende beroepssituaties, zorgverleningsevaluaties en reflecties. Ook stages zijn onderdeel van het praktijkleren. Tijdens de praktijkleerperiode vinden regelmatig begeleidings- en evaluatiegesprekken plaats.

Toetsen

In de opleiding worden de toetsen zoveel mogelijk gebaseerd op competenties; kennis en vaardigheden worden waar mogelijk in relatie met een beroepsspecifieke context getoetst. We werken met verschillende toetsvormen zodat je inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten. De toetsen zijn gericht op feedback én om je leerproces te kunnen begeleiden. Ook wordt gewerkt met selfassessment en peerassessment. Toetsing gebeurt tijdens het praktijkleren en tijdens de theoriedagen. Naast theoretische toetsen worden in de academie ook vaardigheidstoetsen afgenomen: we maken gebruik van simulatiepatiënten of simulatiepoppen.

Na de opleiding

Heb je de opleiding succesvol afgerond met de proeve van bekwaamheid, praktijkbeoordeling en eindassessment? Dan kun je onmiddellijk aan de slag als ambulancechauffeur!

 

Ben je er klaar voor om met ons op reis te gaan?

Aanmelden voor de opleiding kan heel makkelijk. Klik op de button, vul je gegevens in en upload je motivatiebrief en cv.

De selectieprocedure

Spreekt jouw sollicitatie ons aan? Lijk jij dé perfecte kandidaat voor onze opleiding te zijn? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Hoe de totale sollicitatieprocedure verloopt, leggen we graag aan je uit.