1.  » 
  2. Leren bij ons
  3.  » Opleiding Ambulancechauffeur

Opleiding tot ambulancechauffeur

Niemand zal eraan twijfelen dat het voor medewerkers van hulpverleningsdiensten, die soms onder extreme omstandigheden aan het verkeer deelnemen, pure noodzaak is om over een uitstekende rijvaardigheid te beschikken. Van deze chauffeurs verwachten we dat zij snel ter plaatse zijn, en tegelijkertijd de veiligheid van zichzelf, van de patiënt en van medeweggebruikers garanderen. Daarbij hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie in het verkeer. De RAV Brabant Midden-West-Noord is gestart met een eigen opleiding tot ambulancechauffeur.

De opleiding is erop gericht de rijvaardigheid en rijkwaliteit van de deelnemers op een hoog niveau te brengen en te houden. Het accent ligt enerzijds op de praktijkgerichte training van verkeersinzicht, kijktechniek, anticiperen, beslissingsvaardigheid, voertuigbeheersing, bijzonder weggedrag (met en zonder gebruik van optische en geluidssignalen) en veiligheidsinzicht. Daarnaast word je opgeleid om je collega, de ambulanceverpleegkundige, optimaal te kunnen assisteren bij het verlenen van zorg aan de patiënt.

We zien de opleiding tot ambulancechauffeur als een expeditie: een intensieve leerroute waarin we je helpen om je competenties te ontwikkelen op weg naar je eindbestemming. In gemiddeld zeven maanden tijd doorloop je een volledig verzorgde opleiding waarbij we je klaarstomen om aan de slag te gaan als zelfstandig werkend ambulancechauffeur. De opleiding is door het College Zorg Opleidingen (CZO) geaccrediteerd. Je volgt lessen, wordt begeleid bij het praktijkleren en loopt stages. Ook volg je diverse externe stages (onder andere op de Meldkamer Ambulancezorg en Spoedeisende Hulpafdeling) om uitgebreid kennis op te doen in de acute zorg. Tijdens de opleiding werk je fulltime (36 uur).

“Met je diploma ben je zelfstandig inzetbaar als ambulancechauffeur en ben je verantwoordelijk voor het bieden van optimale ambulancezorg. Wij noemen dat: ambulancezorg vanuit het hart.”

Om aan deze opleiding deel te nemen doorloop je eerst een uitgebreid selectieproces. Zonder aanstelling bij onze RAV is het niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding!  Let op: afhankelijk van de datum van indiensttreding volg je het theoretische deel van de opleiding bij ons opleidingsinstituut in Uden of bij de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk

De opleiding

De opleiding is opgebouwd rondom EPA’s. Dit zijn beroepsactiviteiten waarin je je moet bekwamen om zelfstandig als ambulancechauffeur aan de slag te kunnen. Om deze EPA’s te behalen ga je voor het grootste deel aan de slag in de praktijk. Dit praktijkleren vindt plaats op één van onze ambulanceposten.

De theoretische kennis die nodig is om de EPA’s te behalen wordt zoveel mogelijk binnen ons eigen opleidingsinstituut aangeboden. Je krijgt dan les in rijvaardigheid en diverse medische onderwerpen zoals acute cardiologische zorg, traumazorg en de acute zorg voor het kind. Ook kennen we in de theoriemodules de leerlijnen intervisie en moreel beraad.

Als ambulancechauffeur krijg je een grote verantwoordelijkheid. Tijdens de opleiding krijg je direct ook de verantwoordelijkheid over je eigen leertraject. Het wordt een intensieve periode waarin je je snel gaat ontwikkelen. Dit vraagt een goede motivatie en inzet van je.

Opleidingsportfolio

Bij de module praktijkleren werk je aan een opleidingsportfolio. In dit portfolio verzamel je de noodzakelijke bewijsstukken waarmee je je ontwikkeling tot ambulancechauffeur laat zien. Tijdens het praktijkleren werken we onder andere met een praktijkleerplan, beoordelingen van korte praktijkevaluaties, zorgverleningsevaluaties en reflecties. Ook stages zijn onderdeel van het praktijkleren. Tijdens de praktijkleerperiode vinden regelmatig voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats.

Toetsen

In de opleiding worden de toetsen zoveel mogelijk gebaseerd op competenties; kennis en vaardigheden en gedrag worden waar mogelijk in relatie met een beroepsspecifieke context getoetst. We werken met verschillende toetsvormen zodat je inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten. De toetsen zijn gericht op feedback én om je leerproces te kunnen begeleiden. Ook wordt gewerkt met selfassessment en peerassessment. Toetsing gebeurt tijdens het praktijkleren en tijdens de theoriedagen. Naast theoretische toetsen worden in de academie ook vaardigheidstoetsen afgenomen: we maken gebruik van simulatiepatiënten of simulatiepoppen.

Na de opleiding

Heb je alle onderdelen van de opleiding afgerond? Dan kun je onmiddellijk aan de slag als ambulancechauffeur!

 

Ben je er klaar voor om met ons op reis te gaan?

Aanmelden voor de opleiding kan heel makkelijk. Klik op de button, vul je gegevens in en upload je motivatiebrief en cv.

De selectieprocedure

Spreekt jouw sollicitatie ons aan? Lijk jij dé perfecte kandidaat voor onze opleiding te zijn? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Hoe de totale sollicitatieprocedure verloopt, leggen we graag aan je uit.