1.  » 
  2. Leren bij ons
  3.  » Leren voor het leven

Leren voor het leven

Het gaat bij ons allemaal om het leveren van optimale patiëntenzorg. Om dat goed te doen, moeten al onze medewerkers presteren op de top van hun kunnen. Ze moeten bekwaam en bevoegd zijn én blijven. Dat houdt nooit op; leren en jezelf ontwikkelen. Daarom noemen we het ook wel: Een Leven lang Leren.

Jaarlijks bieden we onze medewerkers een afwisselend opleidingsprogramma dat bestaat uit verplichte scholingen en een aantal keuzemogelijkheden. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid om kennis en vaardigheden op peil te houden. Samen met de leidinggevende kijk je elk jaar of er behoefte is aan aanvullende scholing, buiten het algemene opleidingsprogramma om.

Onze visie op scholing