1.  » Leren bij ons

Leren bij ons

Op 1 oktober zijn we gestart met het aanbieden van een interne opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Hiermee beantwoorden we aan de zorgvraag van de toekomst en kunnen we beschikken over voldoende personeel.  Dit betekent een nieuwe koers voor onze RAV. Want behalve een hulpverleningsorganisatie zijn we nu ook een opleidingsinstituut geworden.

Met de CZO-geaccrediteerde opleiding willen we onze ambulancesector én de Nederlandse gezondheidszorg een positieve, nieuwe impuls geven. Tijdens de opleiding transformeren we HBO-verpleegkundigen in maximaal anderhalf jaar naar zelfstandig werkende ambulanceverpleegkundigen. Hiervoor werken we nauw samen met onze ketenpartners. En daar zijn we trots op! Het is dan ook goed mogelijk dat we in de toekomst meer opleidingen gaan aanbieden.

Maar we leiden niet alleen zelf op. Jaarlijks bieden we aan studenten stageplekken en traineeships aan, zoals voor de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening. Ook draaien regelmatig collega’s uit de zorgsector een dagje mee op de ambulance of op de meldkamer in het kader van een snuffelstage of meeloopdag. En natuurlijk hebben we ook een uitgebreid scholingsprogramma voor ons eigen personeel.

Dat opleiden, bijscholen en trainen doen we op onze eigen posten, maar ook op onze hypermoderne opleidingscentra in Uden en Ulvenhout. We maken gebruik van de nieuwste lesmaterialen en technologische mogelijkheden. Een echte innovatie is het gebruik van een “immersive ruimte” in Uden. Dit is een interactieve 360 graden-setting waarin training en simulatie nog realistischer worden door het gebruik van meerdere zintuigen. Elke hulpverleningssituatie kan worden nagebootst: op een weg, in een thuisomgeving, in de natuur of op een bedrijfsterrein. Maar ook onderweg in de ambulance of op de SEH kan worden nagebootst. Vanuit de regieruimte kijkt de docent mee en kan hij aanwijzingen geven.