Uw klacht heeft onze aandacht

De RAV Brabant Midden-West-Noord vindt goede ambulancezorg erg belangrijk! Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij vragen u dan om dit aan ons kenbaar te maken.

Dat kan op verschillende manieren:

  • Via onderstaand formulier
  • Telefonisch: 085-0442200
  • Schriftelijk: RAV Brabant Midden-West-Noord, Postbus 3024, 5003 DA Tilburg

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben we een aantal gegevens nodig:

  • uw naam
  • uw adres en woonplaats
  • uw telefoonnummer
  • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval
  • de datum waarop dit gebeurde

4 + 5 =

Behandeling van uw klacht

Wij doen ons uiterste best om samen met u de klacht naar tevredenheid af te handelen. Wij hanteren hiervoor een speciale klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en informeert u over de voortgang. De functionaris vraagt binnen de RAV relevante informatie op en overlegt met de betrokken medewerker(s). Wij streven ernaar binnen zes weken te reageren op uw klacht.
Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht, dan helpt onze klachtenfunctionaris u daar graag bij. U kunt ook terecht bij Zorgbelang Brabant: tel. 013 – 594 21 70.
Wij stellen het erg op prijs als u uw klacht rechtstreeks aan ons richt.

Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV sinds 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn. ‚Äč