Jaarverslag 2022

Ons jaarverslag 2022 is verschenen! Daarin hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van het afgelopen jaar verzameld. 

In 2022 maakten we een voorzichtige start met ‘terug naar normaal’ na de COVID-pandemie. COVID was nog op de achtergrond, naar niet meer allesoverheersend aanwezig. Onze medewerkers hebben zich in de COVID-tijd tot het uiterste ingezet om het kwaliteitsniveau dat patiënten van ons gewend zijn te blijven leveren. We zijn er trots op dat dit gelukt is. Maar we zien ook de gevolgen van de crisistijd. Niet alleen bij de collega’s die kampen met Long Covid-klachten en daardoor hun werk niet meer kunnen doen, maar ook bij anderen.  

We zagen de samenleving en het zorglandschap in Nederland in snel tempo veranderen. Dé uitdaging voor de toekomst is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor iedereen te garanderen, bij een toenemende vraag naar spoedzorg en een groter wordend tekort aan zorgmedewerkers. In september 2022 verscheen het Integraal Zorgakkoord, een samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal zorgpartners, waarin zij afspraken vastlegden over het realiseren van meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. In een kamerbrief gaf de minister in het najaar duiding aan zijn visie op inrichting van de acute zorg de komende jaren.  

Onze organisatie verandert vanzelfsprekend mee. Optimale waardecreatie voor de patiënt en het zijn van een goede werkgever voor onze medewerkers: dat is ons streven voor de komende jaren. Dit willen wij bereiken door de juiste zorg te leveren, op de juiste plaats en het juiste moment met de juiste zorgverleners. We brengen de patiënt naar de zorg óf, als dat beter past, de zorg naar de patiënt door mobiele zorg te leveren. Door differentiatie bieden we passende zorg en bieden we loopbaanpaden voor onze medewerkers.  

Het afgelopen jaar waren we daar, ondanks Covid, intensief mee bezig. Een paar grotere ontwikkelingen lichten we graag uit: 

  • In 2022 werd de inzet van onze verpleegkundig specialisten uitgebreid; naast de regio Tilburg en ’s-Hertogenbosch zijn zij nu ook actief in de regio Breda.  Verpleegkundig specialisten mogen extra handelingen verrichten zoals het hechten van wonden, antibiotica voorschrijven of een echo maken. Patiënten kunnen hierdoor vaker thuis worden behandeld. Dit voorkomt in veel gevallen een rit naar het ziekenhuis en levert minder stress op voor de patiënt. 
  • Ook het Laag en Midden-Complex vervoer maakte een grote ontwikkeling door. Eind 2022 is onze divisie Laag- en Midden-Complexe ambulances op volledig sterkte gebracht en is iedereen opgeleid om Midden-Complexe ambulancezorg te kunnen leveren. Ook nam het team haar intrek in een nieuwe ambulancepost in Tilburg.  
  • In het voorjaar van 2022 sloten we de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio af. In deze pilot werkten we intensief samen met het ziekenhuis en de Huisartsenpost.  Een belangrijke conclusie uit de evaluatie van deze pilot is dat het onderling delen van informatie cruciaal is, meer nog dan het daadwerkelijk fysiek bij elkaar zitten op één locatie. 
  • Op de meldkamer in Bergen op Zoom werden in 2022 voor het eerst niet-verpleegkundig centralisten ingezet, binnen de kaders van een landelijke pilot. Bij een positieve evaluatie volgt de meldkamer in ‘s-Hertogenbosch in 2023.  

De komende jaren blijven we ons inzetten om verschillende niveaus zorg te bieden die aansluit op de specifieke vraag van de patiënt. Wij dragen graag ons steentje bij om samen met onze partners in de acute zorgketen te onderzoeken hoe de acute zorg in de toekomst voor iedereen behouden blijft. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn en zorg te dragen voor doorgroeimogelijkheden hopen we medewerkers aan ons te binden. Dit is een grote maatschappelijke uitdaging, die alleen in samenwerking met alle betrokkenen het hoofd geboden kan worden.  

 Jan de Waard, directeur RAV