1.  » Jaaroverzicht 2020

Jaarverslag 2020: terugblik op de Corona-ontwikkelingen

Interactieve tijdlijn

20/01/2020

Corona in China. Nederland gaat naar hoogste niveau van waakzaamheid COVID19= meldingsplichtige infectieziekte A > LINK

20/01/2020

RAV bereidt zich voor op mogelijke crisis

20/02/2020

20 tot en met 23 februari
Carnaval in Brabant

27/02/2020

Eerste Corona patiënt
Bekend wordt dat de eerste Coronapatiënt in Nederland uit Loon op Zand komt > LINK

27/02/2020

Onze RAV vervoert de patiënt naar het ziekenhuis in Tilburg

28/02/2020

We scherpen de hygiënerichtlijnen aan: handen wassen, desinfectie, speciale middelen voor schoonmaak ambulance. > LINK

28/02/2020

Aangepast Covid-protocol met aanpassing voor de situatie in Brabant. Familie van patiënt mag niet meer mee met de ambulance

01/03/2020

Triageprotocol wordt opgesteld voor medewerkers met gezondheidsklachten

02/03/2020

Sluiting van diverse IC’s van ziekenhuizen

02/03/2020

Start dagelijks liveblog op intranet

03/03/2020

Ons Crisisbeleidsteam (CBT) komt voor het eerst bijeen aan de hand van de crisisstructuur en heeft dagelijks overleg

06/03/2020

Eerste patiënt in Nederland overlijdt aan Corona

06/03/2020

Continuïteitsplan opgesteld. We gaan over op het dragen van pakket persoonlijke beschermingsmiddelen

08/03/2020

Er worden speciale maatregelen afgekondigd in Brabant > LINK

08/03/2020

De eerste medewerker van onze RAV wordt positief getest op Corona

09/03/2020

Nederland stopt met handen schudden

10/03/2020

Grote evenementen en betaald voetbal in Brabant worden  afgelast

10/03/2020

We stoppen met dagstagiaires

11/03/2020

Start Continuïteitsplan fase 1
Stopzetten alle nevenactiviteiten behalve Functionaris Kindermishandeling & huiselijk geweld

12/03/2020

Persconferentie
Alle evenementen worden afgelast in
Nederland en er wordt zoveel mogelijk
vanuit huis gewerkt > LINK

13/03/2020

Persconferentie
Scholen en deel horeca gaan dicht. Ambulance en meldkamer zijn expliciet genoemd als cruciale beroepen. Zorgen over IC’s: uitbreiding aantal bedden is noodzakelijk > LINK

12/03/2020

Ook onze kantoormedewerkers werken vanaf nu thuis

13/03/2020

Inrichten eigen ‘distributiestraat‘ voor maken en verdelen van pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen > klik voor FILM

13/03/2020

Deelname aan evenementen & scholingen binnen en buiten Nederland wordt afgezegd. Zo ook onze open dag van de vernieuwde ambulancepost in Ulvenhout

14/03/2020

Tweede medewerker binnen onze organisatie is positief getest

16/03/2020

TV-toespraak van minister-president > klik voor LINK

16/03/2020

Externe stages zijn gestopt
Bij een patiënt met (verdenking) corona blijft interne stagiaire in de ambulance of op de post om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen

17/03/2020

Directe Inzet Ambulance (DIA) wordt stopgezet

17/03/2020

Klappen voor de zorg en nog veel meer blijken van waardering van burgers en bedrijven

19/03/2020

Verpleeghuizen sluiten hun deuren

19/03/2020

Coronateam van verpleegkundig specialisten biedt ondersteuning aan huisartsen

20/03/2020

Interview ambulanceverpleegkundige Jan Hoefnagel > LINK

22/03/2020

Regionaal Actiecentrum opgericht voor het verplaatsen van patienten

24/03/2020

Reanimatiebeleid buiten het ziekenhuis wordt aangepast > LINK

25/03/2020

Extra ambulances ingezet voor oplopend aantal ritten

25/03/2020

100 patienten op één dag verplaatst naar andere ziekenhuizen vanuit RCPS

29/03/2020

Overdracht werkzaamheden van RCPS naar landelijk centrum patientenspreiding

01/04/2020

IC-bedden aantal verdubbeld

06/04/2020

Testen GGD van zorgpersoneel met voorrang

07/04/2020

Samen Thuis platform voor thuiswerkend kantoorpersoneel gelanceerd

08/04/2020

Aangepaste reanimatierichtlijnen voor patiënten vanaf 18 jaar

13/04/2020

Code oranje crisisteam schaalt af en draagt taken over aan MT

14/04/2020

141 patienten zijn thuis bezocht door het Coronateam

15/04/2020

Herstelfase is opgestart

19/04/2020

Interview Jan en Martijn > LINK

21/04/2020

Pandemieprotocol opgeheven op de meldkamer amvulancezorg; DIA gaat weer van start

21/04/2020

Landelijke maatregelen verlengd tot 20 mei

27/04/2020

Ambulancepodcast
twee collega’s vertellen over hun werk > LINK

01/05/2020

Opleiding tot ambulanceverpleegkundige en rijtrainingen gaan weer beginnen

02/05/2020

Familie van de patient mag weer meerijden met de ambulance

06/05/2020

Evaluatie van de crisisorganisatie om hiervan te leren

11/05/2020

Monitoring stand van zaken twee keer per week

12/05/2020

Spelregels voor terugkeer naar kantoor per 1 september

13/05/2020

22 collega’s zijn tot nu toe positief getest

01/06/2020

Horeca opent weer de deuren, net als bioscopen en theaters

01/06/2020

Mondkapje verplicht in het openbaar vervoer

03/06/2020

Liveblog stopt laatste bericht in dagelijks nieuws voor medewerkers

08/06/2020

630 medewerkers ontvangen een vragenlijst over ervaringen crisis

22/06/2020

Reanimatiebeleid terug naar normale richtlijnen > LINK

01/07/2020

Versoepeling maatregelen door het kabinet

01/07/2020

Testen personeel door GGD in plaats van Arbodienst

15/07/2020

Code groen situatie min of meer terug naar normaal

06/08/2020

Stijging aantal besmettingen > LINK

/08/2020

Meldkamer gebruikt hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectie door toename 112-meldingen

24/08/2020

Crisisteam komt weer wekelijks bij elkaar

15/09/2020

Stroomschema voor medewerkers wat te doen bij klachten of risico besmetting > LINK

21/09/2020

Versneld testen voor zorgpersoneel met uitslag binnen 48 uur

23/09/2020

Regionaal Actiecentrum opnieuw in werking > LINK

28/09/2020

Thuis werken blijft de norm

02/10/2020

Nieuwe maatregelen mondkapje verplicht tijdens alle hulpverleningen

09/10/2020

Meldersinstructies aangepast bij 112-melding reanimatie

10/10/2020

Speciale ambulance voor vervoer van IC-patienten

13/10/2020

Mondkapje verplicht op alle ambulanceposten

16/10/2020

Opschalen naar code oranje

17/10/2020

Directe Inzet ambulance (DIA) per direct opgeschort

27/10/2020

17% Coronaritten van het totale aanbod

03/11/2020

Video-update verschijnt wekelijks met de laatste informatie

14/11/2020

Flyer uitdelen aan familie van patient die niet mee mag met de ambulance > LINK

17/11/2020

Aantal besmettingen daalt terug naar gedeeltelijke lockdown > LINK

01/12/2020

75 medewerkers zijn positief getest

16/12/2020

Crisisbeleidsteam blijft volledig opgeschaald

14/12/2020

Lockdown afgekondigd door minister-president

13/01/2021

Jaarverslag Corona verschijnt!

12/01/2021

Lockdown wordt verlengd

00/01/2021