1.  » 
  2. maatschappij
  3.  » IRT

Incident Response Team: voor een veilige regio

De afgelopen jaren hebben we binnen onze RAV een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van specialistische en opgeschaalde zorg. In 2014 zijn we vanwege de Ebola-uitbraak gestart met de ontwikkeling van een dedicated team voor het bieden van gespecialiseerde ambulancezorg aan patiënten met een verdenking van Viraal Hemorragische Koorts.

Vanuit AZN is vorig jaar een werkgroep gestart om het opzetten van dergelijke gespecialiseerde teams bovenregionaal te organiseren. Daardoor hoeft niet elke RAV zich in de volle breedte voor te bereiden op zorg voor deze specifieke patiëntengroep. Vanuit onze RAV konden wij aansluiten bij deze ontwikkeling met ons team, dat in de tussenliggende periode was omgevormd tot een breder in te zetten Incident Response Team (IRT).

Inmiddels hebben we een samenwerkingscontract met de collega-RAV’s in Zuid-Nederland afgesloten om het IRT ook in te kunnen zetten in hun regio. Om hen (en hun ketenpartners) te informeren over de werking van het IRT hebben we deze folder gemaakt: 14654_Folder Incident Respons Team_online