[et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module homebreadcrumbtext=”” hide_currentbreadcrumb=”off” computed_field_html_payload=”Lay-out

Home » » Standaard

” admin_label=”Divi Breadcrumbs” _builder_version=”4.0.4″ fontsbreadcrumblinks_font=”|600|||||||” fontsbreadcrumblinks_text_color=”#022145″ fontsbreadcrumblinks_text_color__hover_enabled=”on” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover=”#0077ff”][/et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module]

Onderzoek naar effecten Eerste Hulp Geen Vervoer

Het komt regelmatig voor dat de ambulance wordt ingeschakeld voor een acute hulpvraag bij patiënten thuis. Na het doorlopen van zorgvuldig onderzoek kan het voorkomen dat het ambulanceteam het medisch verantwoord vindt om de patiënt niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Landelijk zien we een toename van mobiele zorg zonder vervoer. Wereldwijd zijn er echter nagenoeg geen studies die gericht zijn op hoe patiënten dit ervaren, welke verwachtingen zij hadden en wat de psychosociale impact is op de patiënt als deze na een acute hulpvraag thuisgelaten wordt. 

Verpleegkundig specialist Silvie van Doorn heeft daarom voor haar opleiding onderzocht wat het voor de patiënt en de naasten betekent als de ambulance met zwaailicht en sirene aankomt, maar het niet nodig blijkt de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren. Hoe ervaren patiënt en hun naasten dit besluit? Is er behoefte aan aanvullende (na)zorg? Wat houdt voor hen veilige en goede ambulancezorg in? Wat is op korte en lange termijn de impact van de acute hulpvraag en de hulpverlening?  

 Uitkomsten van het onderzoek

Het fundament onder het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij thuislaten na een acute hulpverlening bestaat, naast technische mogelijkheden van een ambulanceteam, voor het grootste deel uit ‘soft skills’: het hebben van goede sociale vaardigheden.

ARTIKEL: The experience of non-conveyance following emergency medical service triage from the perspective of patients and their relatives: a qualitative study

Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift International Emergency Nursing en is te lezen via: https://authors.elsevier.com/sd/article/S1755-599X(20)30124-5