Informatiebeheer en Woo

Bij overheidsorganisaties gaat heel veel informatie om. In onze archiefverordening hebben wij vastgelegd welke informatie wij bewaren en hoe lang. In de Wet open overheid (Woo) staat hoe de overheid zorgt voor het openbaar maken van haar stukken. Bijvoorbeeld wanneer iemand daarom vraagt.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang verschilt per type dossier en is wettelijk vastgelegd. Na de vastgelegde bewaartermijn vernietigen wij het dossier. Voor alle duidelijkheid verwijzen we naar de vastgestelde aanvulling op de landelijke Selectielijst 1996 op taakgebied GGD/RAV. Deze lijst is van toepassing op de archiefbescheiden die gevormd zijn in de periode 1996 t/m 2016: link

De archiefbescheiden die gevormd zijn vanaf 2017 tot en met heden vallen onder de vastgestelde aanvulling op de landelijke Selectielijst 2017 op taakgebied GGD/RAV: link

In onderstaande documenten ligt vast hoe wij de gegevens beheren.

  • Archiefverordening: link
  • Besluit Informatiebeheer; link

Heeft u een informatieverzoek in het kader van de Woo? Dan kunt u dit kenbaar maken via het volgende mailadres: info@ravbrabantmwn.nl