[et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module homebreadcrumbtext=”” hide_currentbreadcrumb=”off” computed_field_html_payload=”Lay-out

Home » » Standaard

” admin_label=”Divi Breadcrumbs” _builder_version=”4.0.4″ fontsbreadcrumbs_font=”||||||||” fontsbreadcrumbs_font_size=”13px” fontsseperator_letter_spacing=”5px” fontsbreadcrumblinks_font=”|600|||||||” fontsbreadcrumblinks_text_color=”#022145″ fontsbreadcrumblinks_text_color__hover_enabled=”on” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover=”#0077ff”][/et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module]

Goede zorg is veel meer dan op tijd zijn

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel vooral beoordeeld op de aanrijtijd. Een bredere set kwaliteitssignalen doet de zorg aan patiënten meer recht. Koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft daarom samen met diverse ketenpartners het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Dit is op 12 december jl. aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Het nieuwe kwaliteitskader is voor de ambulancesector een grote stap voorwaarts, omdat de focus meer ligt op kwaliteit dan op tijd. Bij de ontwikkeling is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg, beschreven in de Nota goede ambulancezorg, vormen de basis.
Ook het hele ambulanceproces is hierin meegenomen: van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg, de zorg aan de patiënt en het vervoer tot aan de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.

Vanaf 2020 zijn 13 kwaliteitssignalen meetbaar, de andere volgen de komende drie jaar. Het kader biedt ambulancehulpverleners inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. En zorgverzekeraars kunnen het kader gebruiken in hun gesprekken met RAV’s over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.