Samenwerken

Om de zorg te leveren die onze patiënten nodig hebben, is het belangrijk dat wij als lokale zorgaanbieders echt verweven zijn. We werken elke dag met andere zorgaanbieders. Van huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen tot brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

In 2019 startten we een aantal pilots met samenwerking als thema.

  • De pilot Zorgcoördinatie, in de regio Den Bosch, is een samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de andere ketenpartners.
  • In de pilot in de regio Tilburg wordt onze verpleegkundig specialist ingezet om passende zorg te leveren. We werken hierin nauw samen met de huisartsenpost. Inmiddels is de pilot afgerond en zijn de verpleegkundig specialisten werkzaam in drie grote steden: Tilburg, Den Bosch en Breda.

 

Samenwerken aan zorg

We maakten een film over hoe dat gaat: de samenwerking en onze coördinerende rol tijdens dagelijkse hulpverleningen én bij grootschalige ongevallen en rampen.