Jouw rechten

Je bent de baas over je eigen gegevens!

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. Mensen hebben het recht om organisaties te vragen welke persoonlijke gegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. En om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt altijd het recht om te vragen om jouw persoons- en medische gegevens:

in te zien

te wijzigen

te vernietigen

over te dragen aan een andere zorgverlener

Hoe kun je je gegevens inzien, wijzigen of vernietigen?

Je kunt een verzoek indienen via de contactformulieren ‘Opvragen medisch dossier‘ en ‘Wijzigen of vernietigen medisch dossier’.  In het verzoek geef je aan waarom je dit verzoek indient. Ook moet je een kopie van je identiteitsbewijs bijvoegen (het burgerservicenummer en de pasfoto onleesbaar gemaakt!) en het verzoek voorzien van een met pen geschreven handtekening. RAV Brabant Midden-West-Noord zal – door het vergelijken van de handtekening op je aanvraag en het identiteitsbewijs – controleren of je de patiënt bent, of gerechtigd bent om het verzoek in te dienen. Mocht je iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent uw gegevens, dan moet een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring mee worden gestuurd.