1.  » 
 2. Hoe we werken
 3.  » 
 4. Kwaliteit
 5.  » 
 6. Veilig omgaan met gegevens
 7.  » Sollicitatieprocedure

Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

​Solliciteer je bij onze RAV of gaat je bij ons stage lopen? Dan is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Waarom?

We verwerken jouw persoonsgegevens om te kunnen beslissen of wij je aanstellen of een arbeidsovereenkomst met jou aangaan. Je hebt de keuze gemaakt om bij ons te solliciteren. Daarom vragen we relevante gegevens voor het volgen van de procedure. Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure geef je expliciet toestemming deze gegevens te verwerken.

Hoe?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend alleen voor het sollicitatietraject en (de uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Je gegevens worden alleen doorgegeven aan een andere partij (extern/intern) die deel uitmaakt van de gehele sollicitatieprocedure.

Wat?

We verwerken bij een sollicitatieprocedure via de online module Werving en Selectie de volgende gegevens:

 1. naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren;
 2. sollicitatiebrief en CV;
 3. per sollicitatie de uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment.

Indien de sollicitatieprocedure positief is afgerond, verwerken wij in ons personeelsregistratiesysteem Youforce de volgende gegevens:

 1. alle hierboven vermelde gegevens;
 2. de tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gemaakte afspraken;
 3. alle voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van diploma’s, identiteitsbewijs en rijbewijs, VOG en eventuele terugkoppeling acties vergewisplicht, eventueel bewijs BIG-registratie, terugkoppeling vaccinatietraject, informatie door jou ingevuld op het personeelsregistratieformulier.
 4. Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, je gegevens verwerken voor aanmelding van de verplichte initiële opleiding voor uw functie.

Hoe lang?

Ons uitgangspunt is dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. We nemen hierbij zoveel mogelijk de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).
De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Wij zullen je altijd vragen om jouw gegevens langer (in portefeuille) te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Je geeft dan expliciet toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren.