1.  » 
  2. Hoe we werken
  3.  » 
  4. Kwaliteit
  5.  » 
  6. Veilig omgaan met gegevens
  7.  » Onderzoek

Gegevensverwerking voor onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we jouw gegevens gebruiken voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe tevreden onze patiënten zijn over de geleverde ambulancezorg.

Waarom?

De gezondheidszorg kan niet zonder het doen van (wetenschappelijk) onderzoek. Tenslotte kunnen we hiermee de kwaliteit van onze hulpverlening verder verbeteren met als doel voor elke patiënt de juiste zorg op de juiste plaats en de juiste tijd. Voor een gedegen onderzoek gebruiken we gegevens over de patiënt en over de hulpverlening.

Hoe?

Afhankelijk van het type onderzoek, maken we een selectie uit Ambuflow. Dat is in feite het archief met alle medische patiëntendossiers (gevuld door de centralist op de meldkamer bij de 112-melding en aangevuld door de ambulanceverpleegkundige met gegevens over de hulpverlening).

Wat?

1. Gegevens voor eigen onderzoek

Als wij onderzoek doen onder onze patiënten, verwerken we alleen de persoonsgegevens die voor het onderzoek nodig zijn. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van het soort onderzoek. Bij deelname aan een onderzoek vragen we altijd vooraf toestemming. Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je gebruik van je gegevens niet wilt, kun je daar vanzelfsprekend bezwaar tegen maken. Werk je wel mee aan het onderzoek? Dan kun je alsnog op elk moment afzien van deelname.

2. Gegevens voor regionaal/landelijk onderzoek

Het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) doet wetenschappelijk onderzoek naar ambulancehulpverleningen in de provincie Noord-Brabant om de behandeling van traumapatiënten te optimaliseren. Wij werken graag mee aan het onderzoek van NAZB omdat wij het belang onderstrepen van het onderzoek naar de totale keten van acute zorg. We leveren hiervoor minimale persoonsgegevens aan, alleen de geboortedatum van de patiënt. Verder leveren we ritinformatie aan: datum rit, ritnummer, urgentie, soort vervoer, statustijden, meetwaarden, postcode incidentlocatie en postcode, plaats en naam ziekenhuis. Het NAZB maakt vervolgens de match met haar eigen patiëntgegevens door de geboortedatum en de datum van het incident. Deze gegevens worden verzameld in de Landelijke traumaregistratie. Ook brengt NAZB een jaarlijkse regionale factsheet uit, waarvoor deze gegevens gebruikt worden.