Gegevensverwerking op de meldkamer

Als je 112 belt voor medische hulp word je als patiënt geregistreerd en verwerken we jouw persoonsgegevens. Dat doen we ook als je belt voor een ander.

Waarom?

Wanneer je door ons wordt behandeld, verwerken wij jouw medische gegevens in een patiëntendossier. Met verwerken bedoelen we dat we jouw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan en aanvullen. Ook kunnen we deze verstrekken aan direct betrokken zorgverleners. Na verloop van tijd zullen we die gegevens ook weer verwijderen.

Hoe?

Als je 112 belt, noteren wij gegevens over de toestand van de patiënt. Wij noteren van de patiënt verder alleen geslacht en leeftijd. Deze gegevens komen in het medisch kladblok en sturen we door naar de ambulance. De gegevens uit het medisch kladblok zijn alleen inzichtelijk voor (direct betrokken) RAV-medewerkers, dus niet voor politie en brandweer. Het medisch kladblok is onderdeel van het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). GMS bevat gegevens over de hulpverlening, zoals het adres waar de patiënt opgehaald en naartoe gebracht wordt, de betrokken medewerkers van de RAV en de tijden die bij deze hulpverlening horen.

Wat?

Bij afsluiting van het telefoongesprek worden de adresgegevens en gegevens uit het medisch kladblok automatisch doorgezonden naar het systeem CityGIS in de ambulance. De ambulancebemanning kan zo snel op de plaats van het incident komen. Na afloop van de hulpverlening worden de gegevens doorgestuurd naar Ambuflow; dit vormt dan het medisch dossier. Bij een ernstig incident kan het nodig zijn dat de centralist telefonisch gegevens over de aard van het incident doorgeeft aan het Bedrijfsopvangteam (BOT). Deze collega’s ondersteunen als dat nodig is de ambulancebemanning bij de emotionele verwerking.

 

Hoe lang?

Alle gevoerde gesprekken worden vastgelegd met een voiceloggingsysteem. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het medisch dossier en worden 20 jaar bewaard.