De Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Waarom?

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor ambulancehulpverleners. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

Hoe?

De zorgmelding wordt gedaan met een digitaal meldingsformulier. Het ingevulde formulier wordt gemaild naar de betreffende afdeling van Veilig Thuis. In ons werkgebied zijn dat de afdelingen in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 

Wat?

Op het meldingsformulier worden de volgende gegevens opgenomen: 

  1. Alle persoonsgegevens van betrokkene en verwanten 
  2. De zorgen die er zijn 
  3. Eventueel de contactgegevens van de gezinsvoogd