1. Home
  2.  » 
  3. Hoe we werken
  4.  » 
  5. Kwaliteit
  6.  » Veilig omgaan met gegevens

Veilig omgaan met gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij de gegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Het is voor ons van groot belang om zeer zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We maakten er goede afspraken over. We vinden het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en raden aan de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Onze belofte

“Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zorgen voor passende beveiliging.”

Wanneer registreren wij persoonsgegevens?

RAV Brabant Midden-West-Noord verwerkt persoonsgegevens bij een aantal contactmomenten. Als je op één van onderstaande iconen klikt, lees je voor dat onderdeel wanneer en hoe wij persoonsgegevens verwerken, waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren. Wij leggen uit wat jouw rechten zijn, wat de rol is van de Functionaris voor Gegevensbescherming en bij wie je terecht kunt met vragen.  Ook ons cookiebeleid is hieronder te lezen.

Wil je gegevens in je medisch dossier wijzigen of laten verwijderen, klik dan op de onderstaande knop en vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met je op.

Wil je je medisch dossier inzien? Dat kan natuurlijk. Vul het formulier op en we nemen contact op.